Prof. dr. Dušan Plut


Prof. dr. Dušan Plut – geograf in ekolog, civilnodružbeni aktivist, prepoznaven in dosleden borec za varstvo okolja in uveljavitve modela trajnostnega razvoja, član predsedstva RS 1990 -1992
pripravljalna konferenca "Slovenija 2030"

    1. posnetek

    2. posnetek