SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik Pahor na posebni slovesnosti vročil državna odlikovanja: srebrni red za zasluge, red za zasluge in medaljo za zasluge

Ljubljana, 13. 5. 2019 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja.

Srebrni red za zasluge je za uspešno petdesetletno delovanje in zagotavljanje zdravstvene oskrbe v Ljubljani in okolici prejel Zdravstveni dom Ljubljana, ki na leto izvede poltretji milijon obiskov pacientov, z ambulantami zobozdravstvenega varstva otrok in mladine deluje v ljubljanskih osnovnih šolah, z ambulantami zdravstvenega varstva odraslih pa v domovih starejših občanov, in je s sedmimi enotami v ljubljanski občini danes največji zdravstveni zavod na primarni ravni pri nas. V imenu zavoda se je predsedniku republike zahvalil direktor Zdravstvenega doma Ljubljana gospod Rudi Dolšak in dejal, da jih je odlikovalo delo, ob tem pa skromnost, nesebičnost in skrb za nenehen stik z napredkom in za kakovost dela in storitev. Odlikovanje je posledica timskega dela vseh zaposlenih v ZD Ljubljana v zadnjih petdesetih letih, je tudi povedal direktor Dolšak.

Za izjemne dosežke na področju medicine in za nove pristope pri uspešnem zdravljenju srčno-žilnih bolezni v slovenskem in mednarodnem prostoru je red za zasluge prejela dr. Marjeta Zorc, ki je pred dvajsetimi leti ustanovila mednarodni center Medicor, eno pomembnejših evropskih ustanov za zdravljenje srčno-žilnih bolezni, v kateri se je doslej zdravilo že več kakor 45.000 bolnikov. Kot je še zapisano v utemeljitvi, je odlikovanko izpopolnjevanje v različnih institucijah po svetu prepričalo, da zdravljenje ni samo tehnični proces. Ni dovolj, da si odličen zdravnik in imaš na voljo sodobne naprave - rezultat je izreden, kadar zdravnik združi svojo energijo in svoje znanje z energijo bolnika, ki hoče preživeti. V zahvali je odlikovanka poudarila, da je pri delu zdravnika pomembno, da v ospredje postavlja človeka, vsakega posebej in z njegovo lastno usodo. 

Medaljo za zasluge je prejela dr. Jožica Maučec Zakotnik za zasluge pri vzpostavitvi in vodenju programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (programa Svit). V utemeljitvi je zapisano, da je Jožica Maučec Zakotnik dokazala, da je z ustreznim pristopom mogoče spreminjati družbeni odnos do zdravja in bolezni in ob aktivnem sodelovanju družbenih deležnikov uspešno zmanjševati pojavnost in razširjenost najnevarnejših bolezni našega časa. V zahvali je odlikovanka dejala, da je to priznanje zahvala vsem njenim sodelavcem in podpornikom, ki leta sooblikujejo program Svit. Zahvalila se je predsedniku republike, ki je dolga leta častni pokrovitelj tega programa, kar daje programu zelo pomembno prepoznavnost.

Predsednik Pahor na posebni slovesnosti vročil državna odlikovanja: srebrni red za zasluge, red za zasluge in medaljo za zasluge
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Utemeljitve:

Za uspešno petdesetletno delovanje in zagotavljanje zdravstvene oskrbe v Ljubljani in okolici prejme Zdravstveni dom Ljubljana srebrni red za zasluge.

Zdravstveni dom Ljubljana je s sedmimi enotami v ljubljanski občini danes največji zdravstveni zavod na primarni ravni pri nas. Je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod, ki želi zagotavljati kakovosten in časovno optimalen dostop do zdravstvenih storitev. Na leto izvede poltretji milijon obiskov pacientov, z ambulantami zobozdravstvenega varstva otrok in mladine deluje v ljubljanskih osnovnih šolah, z ambulantami zdravstvenega varstva odraslih pa v domovih starejših občanov.

Zdravstveni dom Ljubljana je bil ustanovljen novembra 1967, ko se je 25 dotlej samostojnih zavodov v Ljubljani in Grosupljem združilo v en zdravstveni zavod. To je bil pričakovan in potreben ukrep, saj je v letih povojnega razvoja postalo očitno, da razdrobljena zdravstvena služba ni več kos vedno večjim zahtevam za učinkovitejše in cenejše zdravstveno varstvo za vse.

V petdesetih letih dela ter rasti in razvoja svojih dejavnosti se je Zdravstveni dom Ljubljana prilagajal potrebam ljudi in jih sooblikoval s krepitvijo ozaveščenosti o večji skrbi za zdravje in dobro počutje. Izboljševale so se življenjske in delovne razmere, povečala sta se interes za zdrav življenjski slog, ob nastanku bolezni pa tudi pričakovanje za hitro in strokovno obravnavo.

Zdravstveni dom Ljubljana zagotavlja strokovne in kakovostne storitve s predanim delom svojih zaposlenih. Pridobiva mednarodne akreditacije in nacionalne certifikate kakovosti ter prejema številna priznanja doma in v tujini. Vzpostavil je tudi nekatere lastne in najsodobnejše storitve, na primer simulacijski center in mediacijski center za reševanje sporov, v njegovem okviru pa deluje tudi pro bono ambulanta za pomoč osebam brez zdravstvenega zavarovanja. V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajajo neprekinjeno nujno medicinsko pomoč, imajo največji center za pomoč odvisnikom v Sloveniji, zagotavljajo mentorstvo in klinično prakso ter interna izobraževanja.

Podelitev visokega državnega odlikovanja je zahvala vsem zaposlenim Zdravstvenega doma Ljubljana za njihovo nenehno predano skrb in strokovno odgovorno delo za zdravje bolnikov v petdesetih letih obstoja zavoda.


Za izjemne dosežke na področju medicine in za nove pristope pri uspešnem zdravljenju srčno-žilnih bolezni v slovenskem in mednarodnem prostoru prejme dr. Marjeta Zorc red za zasluge.

Dr. Marjeta Zorc je na Univerzi v Ljubljani najprej končala študij medicine, nato pa še biologije. Kajti če hočeš biti dober zdravnik, moraš imeti ob znanju klinične medicine tudi široko poznavanje in razume-vanje drugih ved, kakor ji je že kot osnovnošolki dejal njen prvi vzornik, zdravnik in profesor Igor Tav-čar. Izobraževanje je nadaljevala na univerzitetni kliniki v Clevelandu, ki je ena najboljših ustanov za zdravljenje bolezni srca in ožilja na svetu, in se po specializaciji dodatno izpopolnjevala v Ženevi in Buenos Airesu.

Izpopolnjevanje jo je prepričalo, da zdravljenje ni samo tehnični proces. Ni dovolj, da si odličen zdravnik in imaš na voljo sodobne naprave. Spoznala je, da je rezultat izreden, kadar zdravnik združi svojo energijo in svoje znanje z energijo bolnika, ki hoče preživeti.

Poklicno pot je nadaljevala na Inštitutu za histologijo in embriologijo v Ljubljani, kjer je razvila nove metode analize srčnega mišičnega tkiva in uvedla sodobna načela zdravljenja srčnih bolezni, nato pa pred dvajsetimi leti ustanovila mednarodni center MC Medicor, ki ga vodi še danes. V tem času je MC Medicor postal ena pomembnejših evropskih ustanov za zdravljenje srčno-žilnih bolezni, v kateri se je doslej zdravilo že več kakor 45.000 bolnikov, ob drugih izjemnih rezultatih pa ga odlikuje tudi ena najnižjih smrtnosti.

S priznanim kardiologom prof. dr. Josipom Turkom je dr. Marjeta Zorc nato vzpostavila še Center za rehabilitacijo in preventivno kardiologijo. Z njim želi v slovenski zdravstveni prostor uvesti zdravljenje bolezni na bolj človeški in človeku prijazen način, saj je prepričana, da so možnosti za ozdravitev večje, če zdravljenje poteka v okolju, ki bolnika manj spominja na bolezen. V centru povezuje vodilne strokovnjake z univerz in klinik, ki delujejo na področju srčno-žilne kirurgije, in sicer z domače Medi-cinske fakultete Univerze v Ljubljani, s Clevelandske klinike v ZDA, argentinske Favaloro Foundation, švicarske Kantonalne bolnice v Ženevi in s korejske univerze Konkuk v Seulu. Dragoceno sodelovanje najodličnejšega svetovnega znanja o srcu se tako steka v Slovenijo. V najdrznejše raziskovalne pro-jekte so vključeni tudi slovenski znanstveniki, MC Medicor pa vsako leto v Portorožu priredi medna-rodni znanstveni simpozij, ki se ga udeležujejo priznani kardiologi in kirurgi iz domovine in tujine.

Dr. Marjeta Zorc je že na začetku svoje strokovne poti prehitevala čas z zamislimi in drznostjo. Še danes izstopa s svojo znanstveno prodornostjo, neutrudno delovno zavzetostjo in neusahljivo željo po učinkovitem, kakovostnem in varnem zdravstvenem sistemu. Za bolnike pa ostaja Metka, zdravni-ca. V tem, kakor pravi sama, je ves njen uspeh in to je tudi njeno vodilo: dober zdravnik mora veliko vedeti in se nenehno učiti, a za svoje paciente ni profesor, temveč zdravnik.


Za zasluge pri vzpostavitvi in vodenju programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (programa Svit) prejme Jožica Maučec Zakotnik medaljo za zasluge.

Jožica Maučec Zakotnik je že kot nacionalna koordinatorica integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni prepoznala pomembnost organiziranega državnega pristopa k presejanju raka na debelem črevesu in danki za zdravje prebivalcev Slovenije. Podatki so kazali, da rak v razvitih državah narašča še hitreje kot drugje. Zato je Jožica Maučec Zakotnik s sodelavci začela snovati načrte za vzpostavitev preventivnega programa po zgledu nekaterih drugih evropskih držav. Zdravstveni svet pri Ministrstvu za zdravje je nato leta 2006 potrdil državni program Svit in Jožica Maučec Zakotnik je prevzela njegovo vodenje.

Dokazala je, da je z ustreznim pristopom mogoče spreminjati družbeni odnos do zdravja in bolezni in ob aktivnem sodelovanju družbenih deležnikov uspešno zmanjševati pojavnost in razširjenost najnevarnejših bolezni našega časa.

Leta 2008 so program pilotno izvedli in vanj vključili okrog 10.000 prebivalcev Slovenije. Rezultati so bili spodbudni, saj so potrdili, da lahko s tem programom bolezen odkrijejo prej in tako vplivajo na njeno ozdravljivost. Že leta 2009 so v program povabili vse starejše prebivalce, saj so se zavedali, da je za uspeh programa ključnega pomena dovolj visoka udeležba. Z dvigom starostne meje za sodelovanje v programu je bil dosežen standard, ki ga priporočajo evropske smernice za kakovost presejanja raka na debelem črevesu in danki. Za boljšo odzivnost so v program vključili različna društva in združenja, za sodelovanje pa pridobili tudi številne ‘ambasadorje programa’.

Zaradi izvajanja državnega programa Svit je danes pri nas manj smrti zaradi kolorektalnega raka, ki je zaradi starostne strukture slovenske družbe ena najpogostejših in najbolj neugodnih oblik raka pri nas. Nikoli ne bomo natančno vedeli, koliko ljudi zaradi programa Svit ni zbolelo za rakom, še manj vemo, kolikim bo tudi v prihodnje prihranjena takšna usoda. Vemo pa, da teh ljudi ni malo in upamo lahko, da jih bo vse manj, saj smo preventivne dejavnosti, ki jih je Jožica Maučec Zakotnik uvedla v slovensko zdravstvo, sprejeli, z nami živijo in bodo ob odgovorni zdravstveni politiki živele še naprej.

Ob 10. obletnici delovanja programa Svit se Republika Slovenija zahvaljuje Jožici Maučec Zakotnik, ki je s svojo zavzetostjo, odločnostjo in požrtvovalnim delom presegla pričakovano raven delovanja javnega uslužbenca.

Predsednik Pahor na posebni slovesnosti vročil državna odlikovanja: srebrni red za zasluge, red za zasluge in medaljo za zasluge
Foto: Tamino Petelinšek/STA