Dosežen načelni dogovor o osnutku predloga sprememb zakona o volitvah v DZ, ki ga bodo obravnavale poslanske skupine in o katerem se bo dokončno odločilo na delovnem kosilu 12. julija pri predsedniku Pahorju

Ljubljana, 14. 6. 2019 | sporočila za javnost

Dosežen načelni dogovor o osnutku predloga sprememb zakona o volitvah v DZ, ki ga bodo obravnavale poslanske skupine in o katerem se bo dokončno odločilo na delovnem kosilu 12. julija pri predsedniku Pahorju

V okviru tretjega kroga pogajanj parlamentarnih strank pri predsedniku republike Borutu Pahorju je bilo doseženo večinsko soglasje o spremembah Zakona o volitvah v DZ.

Te spremembe bi pomenile doslednejšo izvedbo zahteve 80. člena ustave po odločilnem vplivu volivcev na dodelitev mandatov kandidatom in hkrati uveljavitev odločbe Ustavnega sodišča U-I-32/15-56:

1. ukinejo se volilni okraji;
2. volivci glasujejo o celotni listi kandidatov na ravni volilne enote, na kateri mora biti toliko kandidatov, kot se jih voli;
3. uvede se relativni neobvezni prednostni glas, kar pomeni, da volivci glasujejo za listo kandidatov, lahko pa na tej listi dodelijo tudi prednostni glas enemu od kandidatov;
4. višina praga za kandidata, izvoljenega s prednostnimi glasovi, sledi formuli kot je v sistemu za volitve v Evropski parlament

V pogajanjih je bilo izraženih nekaj zadržkov glede uveljavitve domicilnega principa, višine praga upoštevanja prednostnega glasu in glede obveznosti predlaganja polnih kandidatnih list.

Novela na predlog poslancev narodnosti vsebuje spremembo volilnega sistema poslancev avtohtonih narodnih skupnosti v smeri enokrožnega večinskega volilnega sistema, ki so jo navzoči večinsko podprli.

Dogovorili so se, da bodo na podlagi pripravljenega čistopisa novele Zakona o volitvah v Državni zbor dokončno odločitev o vsebini in nadaljnjih korakih pri njenem uveljavljanju sprejeli predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin na delovnem kosilu pri predsedniku republike 12. julija.

Istočasno se do septembra pripravlja tudi predlog sprememb območij volilnih okrajev.

Tretji krog pogajanj parlamentarnih strank pri predsedniku republike Borut Pahorju
Foto: UPRS