Predsednik republike podpisal ponovni javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika KPK

Ljubljana, 20. 5. 2019 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v ponedeljek, 20. maja 2019, podpisal tretji, ponovljeni javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Javni poziv bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije v sredo, 22. maja 2019.

Predsednik republike po drugem javnem pozivu ni imenoval namestnika predsednika KPK. Izbirna komisija je ugotovila, da sta med prijavljenimi primerna kandidata mag. Zoran Dimović in Rajko Gerič.

Po pogovoru z izbirno komisijo in obema kandidatoma se je predsednik republike Borut Pahor danes odločil, da bo še enkrat ponovil javni poziv.

Tako se je odločil zato, ker se želi prepričati, da bo izbrani kandidat med prijavljenimi resnično najboljši in bo tako prepričana tudi večina javnosti. O tej možnosti se je pogovarjal tudi z izbirno komisijo in obema kandidatoma, ki ju je izbirna komisija ocenila kot primerna. Predsednik Pahor ocenjuje, da so razumeli njegovo željo, dati še eno možnost za zbiranje kandidatur, pri čemer je obema kandidatoma, ki sta bila tokrat ocenjena za primerna predlagal, da se vnovič prijavita.

V ponovljenem postopku mora izbirna komisija predsedniku republike posredovati seznam primernih kandidatov v 14 dneh po zaključenem javnem pozivu, predsednik republike pa ima po prejemu seznama kandidatov za svojo odločitev na voljo 30 dni.

Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije mora biti oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali vedenja možno utemeljeno sklepati, da bo funkcijo v Komisiji za preprečevanje korupcije opravljal zakonito in v skladu s pravili stroke.

Predsednik republike je pri imenovanju namestnika predsednika KPK vezan izključno na predlog, ki mu ga posreduje izbirna komisija. Predsednik Pahor je večkrat opozoril na nujnost spremembe tega postopka, saj meni, da je premalo transparenten. Izbirna komisija ima namreč pri izbiri kandidatov veliko moč, ne pa tudi temu ustrezne odgovornosti.

Novi namestnik predsednika KPK bo imenovan za celotni 5-letni mandat. Pred imenovanjem je predvidena javna predstavitev kandidatke oziroma kandidata za namestnika predsednika KPK.

Izbirna komisija za izvedbo postopka za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije ostaja v isti sestavi kot pri predhodnih dveh pozivih, in sicer:

1. DRŽAVNI ZBOR RS: Ivan Hršak,
2. VLADA RS: izr. prof. dr. Benjamin Flander,
3. SODNI SVET RS: mag. Jana Petrič,
4. URADNIŠKI SVET: mag. Helena Kamnar,
5. CNVOS: dr. Erik Brecelj.

Predsednik republike v naslednjem tednu načrtuje tudi posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti Državnega zbora RS o možnih kandidatkah in kandidatih za mesto sodnice ali sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Posvetovanja bodo namenjena tudi pogovorom o kandidatih za mesto Informacijskega pooblaščenca.