SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik republike podpisal javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika KPK

Ljubljana, 1. 2. 2019 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 1. februarja 2019, podpisal in v Uradnem listu RS objavil javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (v
nadaljevanju namestnik). Sedanjemu namestniku predsednika KPK dr. Igorju Lambergarju namreč izteče mandat 16. junija 2019. Zbiranje kandidatur bo potekalo do petka, 1. marca 2019, do 15. ure.

Predsednik republike namestnika predsednika KPK imenuje izmed kandidatov, ki mu jih po končanem izbirnem postopku posreduje izbirna komisija. Zato je hkrati z javnim pozivom za zbiranje kandidatur predsednik republike pozval vse institucije, ki so po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije dolžne imenovati člane izbirne komisije, da to storijo najpozneje v zakonsko določenem roku 30 dni.

Predsednik republike je pri imenovanju namestnika predsednika KPK vezan izključno na predlog, ki mu ga posreduje izbirna komisija. Predsednik Pahor je večkrat opozoril na nujnost spremembe tega postopka, saj meni, da je premalo transparenten. Izbirna komisija ima namreč pri izbiri kandidatov veliko moč, ne pa tudi temu ustrezne odgovornosti.

Novi namestnik predsednika KPK bo imenovan za 5-letni mandat.

Namestnik predsednika KPK mora biti državljan Republike Slovenije. Imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje. Imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana ta izobrazba, ter ne sme biti pravnomočno obsojen na kazen zapora. Kandidati morajo k svoji kandidaturi priložiti dokazila, s katerimi izkažejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih določa drugi odstavek 7. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Pred imenovanjem je predvidena javna predstavitev kandidatke oziroma kandidata za namestnika predsednika KPK.

Funkcijo namestnika predsednika KPK od 3. aprila 2018 opravlja tudi mag. Uroš Novak. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ga je na to funkcijo z ukazom imenoval 2. marca 2018.