Prof. dr. Alojz Ihan


Prof. dr. Alojz Ihan – pesnik in pisatelj ter esejist, redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani
pripravljalna konferenca "Slovenija 2030"

    1. posnetek

2. posnetek