Prof. ddr. Igor Grdina


Prof. ddr. Igor Grdina - zgodovinar in literarni zgodovinar, raziskovalec na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU in na Inštitutu za civilizacijo in kulturo
pripravljalna konferenca "Slovenija 2030"