archived page

Vrste odlikovanj


Odlikovanja Republike Slovenije so najvišja priznanja države za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije in so po Zakonu o odlikovanjih Republike Slovenije znaki, redi in medalje.

Odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije, ustanovljeno z Zakonom o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92), se podeljuje še naprej kot najvišje odlikovanje Republike Slovenije za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije oziroma le v zvezi z navedenimi dejanji, ki so povezana z osamosvojitvijo.

Častni znaki svobode RS:
- Zlati častni znak svobode RS
- Srebrni častni znak svobode RS
- Častni znak svobode RS

Klikni za povečavoKlikni za povečavoKlikni za povečavo
Zlati častni znak
svobode RS
Srebrni častni znak
svobode RS
Častni znak
svobode RS

Za ostale izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije se podeljujejo odlikovanja po Zakonu o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1 (Uradni list RS, št. 69/2004):

Redi in medalje

Redi in medalje se podeljujejo za zasluge, dosežene na:
– civilnem področju,
– diplomatsko mednarodnem področju in
– vojaškem oziroma varnostnem področju.

Red za izredne zasluge
se podeljuje za izjemno delo in zasluge pri uresničevanju suverenosti, blaginje, ugleda in napredka Slovenije na kulturnem, gospodarskem, znanstvenem, socialnem in političnem področju.

Red za izredne zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim osebam, drugim organizacijam in najvišjim tujim državnikom.

Klikni za povečavo
Red za izredne zasluge

Zlati red za zasluge
se podeljuje za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na civilnem, diplomatsko mednarodnem in vojaškem oziroma varnostnem področju.

Zlati red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, tujim državljanom ter izjemoma domačim, tujim in mednarodnim organizacijam.

Klikni za povečavo
Klikni za povečavo
Klikni za povečavo
Zlati red za zasluge
na civilnem področju
Zlati red za zasluge
na diplomatsko mednarodnem področju
Zlati red za zasluge
na vojaškem oziroma varnostnem področju

Srebrni red za zasluge
se podeljuje za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti Republike Slovenije ter za mednarodno sodelovanje na teh področjih.

Srebrni red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam.

Klikni za povečavo
Klikni za povečavo
Klikni za povečavo
Srebrni red za zasluge
na civilnem področju
Srebrni red za zasluge
na diplomatsko mednarodnem področju
Srebrni red za zasluge
na vojaškem oziroma varnostnem področju

Red za zasluge
se podeljuje za zasluge, dosežene za Republiko Slovenijo na drugih področjih.

Red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, skupinam državljanov, pravnim osebam ter drugim organizacijam kot tudi tujim državljanom in tujim ter mednarodnim organizacijam.

Klikni za povečavo
Klikni za povečavo
Klikni za povečavo
Red za zasluge
na civilnem področju
Red za zasluge
na diplomatsko mednarodnem področju
Red za zasluge
na vojaškem oziroma varnostnem področju

Medalja za zasluge
se podeljuje za posebno uspešne dosežke in rezultate na področjih, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju Republike Slovenije.

Medalja za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, tujim državljanom, skupinam državljanov ter domačim in tujim organizacijam.

Klikni za povečavo
Klikni za povečavo
Klikni za povečavo
Medalja za zasluge
na civilnem področju
Medalja za zasluge
na diplomatsko mednarodnem področju
Medalja za zasluge
na vojaškem oziroma varnostnem področju

Medalja za hrabrost
se podeljuje za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in materialnih dobrin.

Medalja za hrabrost se podeljuje državljanom Republike Slovenije.

Klikni za povečavo
Klikni za povečavo
Klikni za povečavo
Medalja za hrabrost
na civilnem področju
Medalja za hrabrost
na diplomatsko mednarodnem področju
Medalja za hrabrost
na vojaškem oziroma varnostnem področju

Medalja za častna dejanja
se podeljuje za izjemna dejanja vredna posebne časti.

Medalja za častno dejanje se podeljuje samo posameznikom, državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom.

Klikni za povečavo
Klikni za povečavo
Klikni za povečavo
Medalja za častna dejanja
na civilnem področju
Medalja za častna dejanja
na diplomatsko mednarodnem področju
Medalja za častna dejanja
na vojaškem oziroma varnostnem področju


© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani