archived page

Zaposleni


mag. Uroš Krek
generalni sekretar


Predsednik republike dr. Danilo Türk je mag. Uroša Kreka 13. januarja 2011 imenoval za generalnega sekretarja v Uradu predsednika republike.

V letih od 2008 do 2011 je opravljal funkcijo državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Pred tem je bil od leta 2005 zaposlen v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, kjer je opravljal naloge svetovalca za obrambne priprave in koordinatorja za slovensko predsedovanje Evropski uniji.

V letih od 1991 do 2005 je bil mag. Uroš Krek zaposlen v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, kjer je bil svetovalec in vodja odseka za organizacijo Teritorialne obrambe, načelnik oddelka za razvoj Teritorialne obrambe, direktor Uprave za razvoj, direktor Uprave za oborožitev, koordinator za Akcijski načrt za članstvo v zavezništvu Nato, direktor Urada za obrambno politiko ter v.d. generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko.

Mag. Uroš Krek je bil udeleženec osamosvojitvene vojne leta 1991. Leta 2000 je bil povišan v čin podpolkovnika Slovenske vojske in je nosilec priznanj Red Slovenske vojske, Zlata, Srebrna in Bronasta medalja Slovenske vojske.

Magisterij s področja strategije nacionalne varnosti je končal leta 2001 na univerzi National Defence University v ZDA. Izobraževal se je tudi na študijskih programih Senior Executive Course na izobraževalnem centru George Marshall Center in Senior Defence Resourse Planning Course na Naval Postgraduate School v ZDA.

Mag. Uroš Krek se je rodil 30. avgusta 1966 v Kranju.

Mojca Seliškar Toš
šefinja kabineta


Predsednik republike dr. Danilo Türk je Mojco Seliškar Toš 23. decembra 2007 imenoval za šefinjo kabineta v Uradu predsednika republike.

Od leta 2001 do decembra 2007 je bila zaposlena na mestu tajnika Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, od leta 2004 pa je bila tudi prokuristka Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. V marcu 2006 je bila izvoljena za generalno sekretarko Zveze društev pravnikov Slovenije.

V letih od 1997 do 1999 je opravljala funkcijo institucionalne svetovalke v programu PHARE SL9602-02 “Public Administration Reform in Slovenia”, po zaključku programa pa je bila imenovana na mesto državne podsekretarke v Uradu za organizacijo in razvoj uprave Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.

V času zaposlitve na Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je postala članica nacionalnega projektnega sveta in generalna sekretarka slovensko-švicarskega projekta “Developing Slovenia’s Capacity to Modernise its Public Administrative System” ter namestnica glavnega in odgovornega urednika znanstvene revije "Javna uprava".

Po končani gimnaziji in študiju prava se je naprej za kratek čas zaposlila v odvetniški pisarni, nato pa leta 1993 postala sekretarka Inštituta za javno upravo.

Mojca Seliškar Toš se je rodila 22. maja 1965 v Ljubljani.

mag. Franc Hočevar
svetovalec predsednika za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja


Predsednik republike dr. Danilo Türk je mag. Franca Hočevarja 28. decembra 2007 imenoval za svetovalca za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja. Od leta 2005 do 2007 je bil svetovalec direktorja Inštituta za rehabilitacijo, v letih 2004 ter 2005 pa je bil mag. Hočevar generalni direktor Kliničnega centra Ljubljana.

Od leta 1999 do 2002 je bil svetovalec predsednika republike Milana Kučana, pred tem pa 20 let (1984-2004) direktor Inštituta za rehabilitacijo. Od leta 1978 do 1984 je bil mag. Franc Hočevar namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo, od 1970 do 1973 pa je v predsedstvu Zveze mladine Slovenije vodil študijsko raziskovalni center in center mladinskih klubov.

Magisterij je končal na Ekonomski fakulteti (1996), kjer je leta 1992 tudi diplomiral, s specializacijo na področju managementa. Leta 1973 je v Zagrebu diplomiral na Visoki defektološki šoli, leta 1968 pa tudi na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Na srednji zobotehniški šoli v Ljubljani je maturiral leta 1965, osnovno šolo pa je obiskoval v Mokronogu.

Od leta 2005 predava na Šoli za direktorje v socialnem varstvu, pred tem (od 2001) pa je kot višji predavatelj predaval na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru ter kot profesor (1974-1984) na Višji šoli za socialno delo.

Mag. Franc Hočevar se je rodil 4. julija 1946 na Gorenjih Jesenicah.

Boštjan Lajovic
svetovalec predsednika za odnose z javnostmi


Predsednik republike dr. Danilo Türk je Boštjana Lajovica 1. junija 2010 imenoval za svetovalca za odnose z javnostmi.

Pred tem je bil od julija 2009 zaposlen v službi za odnose z javnostmi na Ministrstvu za zunanje zadeve.

V obdobju od 1988 do 2009 je deloval na področju novinarstva v različnih medijih. Na začetku svoje poklicne poti je kot novinar Radia Slovenija poročal o notranji politiki, nato je na Slovenski tiskovni agenciji prevzel mesto urednika dnevnega servisa, z novinarstvom pa je nadaljeval na dnevniku Republika, kjer je poročal o zunanji politiki in obrambnem področju. V televizijskih medijih je pričel z delom kot voditelj in urednik informativne oddaje 24 UR na POP TV, kjer je šest mesecev opravljal tudi funkcijo vršilca dolžnosti direktorja informativnega programa. Zatem je na Televiziji Slovenija postal voditelj informativnih oddaj Dnevnik in Odmevi, v tem času pa je štiri leta opravljal tudi naloge pomočnika urednice informativnega programa. Z delom v novinarstvu je nadaljeval kot odgovorni urednik spletne Mladine.

Boštjan Lajovic je soavtor spletnih strani o pesnikih dr. Francetu Prešernu in Josipu Murnu, ki ju je s sodelavci pripravil po naročilu Ministrstva za kulturo, ter je od 2002 do 2008 redno objavljal tedenske kolumne v tržaškem Primorskem dnevniku.

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani profesor slovenščine in sociologije kulture.

Boštjan Lajovic se je rodil 27. februarja 1962 v Ljubljani.

Ladislav Lipič
svetovalec predsednika za obrambne zadeve


Predsednik republike dr. Danilo Türk je Ladislava Lipiča 5. decembra 2008 imenoval za svetovalca za obrambne zadeve.

Od leta 2006 do imenovanja za svetovalca za obrambna in vojaška vprašanja je opravljal funkcijo izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Madžarski in Republiki Bolgariji s sedežem v Budimpešti.

Ladislav Lipič je diplomiral na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, smer obramboslovje.

Leta 1977 se je zaposlil v Občinskem štabu Teritorialne obrambe Murska Sobota, jeseni 1990 je prevzel dolžnost pomočnika poveljnika za zaledje v Teritorialni obrambi Vzhodnoštajerske pokrajine s sedežem v Mariboru ter bil leta 1994 imenovan za poveljnika Teritorialne obrambe Vzhodnoštajerske pokrajine.

Ladislav Lipič je bil eden od organizatorjev manevrske strukture narodne zaščite v Pomurju in je nosilec spominskega znaka MSNZ. Bil je tudi aktiven udeleženec vojne za Slovenijo leta 1991.

Leta 1998 je bil so-poveljnik vaje enot zveze NATO in partnerskih držav pod nazivom CAE-98, ki je potekala v Sloveniji, ter poveljnik za logistično podporo te iste vaje. Kot vodja seminarja Logistična izmenjava informacij, ki je bila izvedena kot priprava za vajo CAE-98, je v sodelovanju z Logistics Management Institutom iz Združenih držav Amerike skupaj s sodelavci postavil temelje za uresničevanje nalog države gostiteljice.

1. decembra 2000 je bil imenovan na mesto namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske, od januarja do 1. marca 2001 je opravljal funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije ter nato bil imenovan na dolžnost načelnika Generalštaba Slovenske vojske. 20. maja 2003 je bil povišan v čin generalmajorja.

Ladislav Lipič je bil za svoje delo večkrat pohvaljen in odlikovan. Je prejemnik zlate medalje generala Maistra z meči, zlate medalje generala Maistra, zlate medalje Slovenske vojske, Zlatega reda za zasluge na obrambnem in varnostnem področju Republike Slovenije ter drugih. Leta 2003 mu je bil podeljen s strani Madžarske Republike naslov "Vitez madžarske kulture". Leta 2004 so ZDA Ladislavu Lipiču podelili odlikovanje Legija za zasluge. Istega leta mu je Republika Francija podelila odlikovanje in naziv Viteza legije časti.

Ladislav Lipič se je rodil 30. novembra 1951 v Kotu.

Tatjana Miškova
svetovalka predsednika za diplomatska vprašanja


Predsednik republike dr. Danilo Türk je Tatjano Miškovo 1. avgusta 2010 imenoval za svetovalko za diplomatska vprašanja.

Od leta 1995 do imenovanja za svetovalko za diplomatska vprašanja je bila zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve.

Od leta 2006 do 2010 je bila prva sekretarka in namestnica vodje misije na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tel Avivu. V tem času je aktivno delovala v več formalnih in neformalnih delovnih skupinah ter v vlogi chef-de-fille za Evropsko unijo na področju problematike otrok v oboroženih spopadih.

Od leta 1995 do 2005 je na Ministrstvu za zunanje zadeve pokrivala področje Bližnjega vzhoda. V tem času je večkrat opravljala funkcijo namestnice vodje Sektorja za Afriko, Bližnji vzhod, Azijo in Oceanijo. Bila je tudi predstavnica Republike Slovenije pri Ženevski pobudi za rešitev izraelsko-palestinskega spora.

Pred zaposlitvijo na Ministrstvu za zunanje zadeve je kot prostovoljka delala z begunskimi otroki iz Bosne in Hercegovine v Centru za begunce v Ljubljani.

Aktivno govori angleško, špansko, srbsko, hrvaško in makedonsko, pasivno pa francosko.

Tatjana Miškova se je rodila 21. aprila 1970 v Ljubljani.

Franci Perčič
svetovalec predsednika za gospodarska vprašanja


Predsednik republike dr. Danilo Türk je Francija Perčiča 23. decembra 2007 imenoval za svetovalca predsednika republike.

Od leta 1994 do 2006 je opravljal naloge svetovalca predsednika uprave v podjetju Petrol d. d.

Pred tem je od leta 1975 opravljal različna dela v gospodarstvu, predvsem na področjih vodenja in organizacije projektov, komuniciranja z javnostmi, marketinga in medijev.

Po poklicu je pravnik.

Franci Perčič se je rodil 5. aprila 1953 v Cerkljah na Gorenjskem.

mag. Nataša Brenk
namestnica generalnega sekretarja


Predsednik republike dr. Danilo Türk je mag. Natašo Brenk 1. januarja 2012 imenoval za namestnico generalnega sekretarja v Uradu predsednika republike.

Od marca leta 2010 do imenovanja za namestnico generalnega sekretarja je bila v Uradu predsednika republike zaposlena kot pomočnica generalnega sekretarja za pravne zadeve.

Pred tem je bila od leta 2008 zaposlena pri Informacijskem pooblaščencu kot svetovalka informacijskega pooblaščenca. Vodila je pritožbene postopke v zadevah dostopa do informacij javnega značaja ter pripravljala mnenja informacijskega pooblaščenca, povezana s področjem varstva osebnih podatkov.

Od leta 2005 je bila kot pravnica zaposlena v Službi Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, kjer je bila zadolžena za pripravo gradiv na kadrovskem področju ter področju javnega naročanja. Pred tem je enake naloge od leta 1999 opravljala v Uradu Vlade Republike Slovenije za informiranje.

Leta 1999 je diplomirala, nato pa leta 2007 še uspešno zagovarjala magistrsko nalogo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2008 je opravila tudi pravniški državni izpit.

Mag. Nataša Brenk se je rodila 27. julija 1975 v Ljubljani.


© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani