archived page

Sprejem ob mednarodnem dnevu invalidov

Brdo pri Kranju, 3.12.2012  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta ob mednarodnem dnevu invalidov priredila sprejem za predstavnike invalidskih organizacij (foto: Nebojša Tejić/STA)Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta ob mednarodnem dnevu invalidov priredila sprejem za predstavnike invalidskih organizacij.

Predsednik je v nagovoru spomnil, da je v svojem mandatu veliko pozornosti posvečal invalidskim vprašanjem in ob vsaki priložnosti ponovil, da se ne sme sprejeti nobenega predpisa ali odločitve o invalidih brez aktivnega sodelovanja invalidov in njihovih organizacij. O svoji usodi, o svojih možnostih ter o urejenosti pogojev za življenje in delo invalidov morajo v prvi vrsti odločati in soodločati invalidi, je poudaril.

Predsednik je izpostavil, da je geslo letošnjega mednarodnega dneva invalidov aktivno sodelovanje invalidov v javnem življenju, s posebnim poudarkom na medijih, politiki in športu. Letošnje paraolimpijske igre v Londonu, ki jih je javnost izjemno pozitivno sprejela, so opozorile na pomen športa invalidov, ki ga moramo sistematično razvijati. Po mnenju predsednika pa bi bilo dobro, če bi ta spoznanja čim bolje prodrla tudi v politiko.

Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta ob mednarodnem dnevu invalidov priredila sprejem za predstavnike invalidskih organizacij (foto: Nebojša Tejić/STA)V preteklosti je bilo relativno dobro poskrbljeno za izobraževanje in ustrezno socialno varstvo, pa tudi za delovanje državnih institucij na področju invalidskega varstva. Manj dobro pa je bilo poskrbljeno za zaposlovanje, šport, kulturno življenje in vse drugo, kar opredeljuje polno življenje invalidov, je bil kritičen predsednik.

Čeprav je Slovenija med prvimi pristopila k ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in sprejela tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, vseh njunih določil še zdaleč nismo uresničili v njihovi polnosti. Veliko možnosti za izboljšanje pogojev za delo in življenje invalidov pa po besedah predsednika ponujata tudi Zakon o socialnem podjetništvu in Zakon o prostovoljstvu.

"V času krize se moramo vsi skupaj zavzemati, da bomo izbrali tiste poti, ki bodo najbolj učinkovite in pravične. Žal so bili v zadnjem času okrnjeni ravno rehabilitacijski programi za ljudi s posebnimi potrebami. To ni napredek, ampak nazadovanje," je dejal predsednik Türk, ki je poudaril pomen ohranitve stabilnega in sistemsko urejenega financiranja invalidskih dejavnosti.

Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta ob mednarodnem dnevu invalidov priredila sprejem za predstavnike invalidskih organizacij (foto: Nebojša Tejić/STA)Predsednik se je v nagovoru dotaknil tudi pomembne vloge invalidskih organizacij pri zagotavljanju pogojev in usposabljanju invalidov za samostojno življenje. Poleg socialne in delovne integracije invalidov veliko prispevajo tudi k ohranjanju splošne družbene kohezivnosti in koncepta socialne države, katere pomemben del je prav skrb za invalide.

"Vse moramo storiti, da invalidi ne bodo zapostavljeni in diskriminirani in da bo poskrbljeno za posebej ranljive skupine, kot so otroci invalidi in ljudje, ki živijo pod pragom revščine," je opozoril predsednik in dodal, da moramo z vsemi razpoložljivimi viri skrbno ravnati. Kot pomemben vir na področju invalidskega varstva je posebej omenil prostovoljstvo, ki dopolnjuje delo javnih in državnih institucij.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je vsem udeležencem sprejema zahvalil za njihovo dosedanje delo, ob iztekajočem se letu pa jim je zaželel uspešno in zdravo leto 2013 ter veliko medsebojnega spoštovanja in sodelovanja za dobre cilje in rešitve, tako med invalidskimi organizacijami samimi kot tudi na ravni celotne družbe.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani