archived page

Predsednik republike ob mednarodnem dnevu gluhih

Krško, 22.9.2012  |  izjava


opozorilo  Za ogled te vsebine morate imeti nameščen Adobe Flash Player in omogočen javascript v vašem brskalniku.

Prenesite si brezplačni Flash Player!

Adobe Flash Player


Videonagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka za slavnostno akademijo ob mednarodnem dnevu gluhih, ki jo organizira Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih Posavja Krško
Krško, 22. september 2012


Svetovna federacija gluhih je že pred več kot šestdesetimi leti, ko je razglasila mednarodni dan gluhih, opozorila na pomen socialne integracije in možnosti za popolno informiranje gluhih kot osnovnih pogojev za aktivno vključevanje gluhih in naglušnih v življenje in delo. Ta izhodišča so bila kasneje večkrat zapisana v različnih dokumentih Organizacije združenih narodov in še posebej v Konvenciji o pravicah invalidov. Ponovljena so bila tudi v našem Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov.

Normativno je področje invalidskega varstva dobro urejeno. Pri tem so izpostavljena načela solidarnosti, nediskriminacije in zagotavljanja osnovnih pogojev za enakopravno vstopanje v življenje. Sprejeli smo tudi načelo "nič o invalidih brez invalidov". Kot vemo, pa sprejeta načela in zakonodaja sami po sebi niso dovolj. Potrebno je storiti še marsikaj, da bi se vsa izhodišča in zakonska določila dejansko uresničevala tudi v življenju in vsakodnevni praksi.

Vemo, da je za aktivno vključevanje gluhih bistvenega pomena to, da imajo različne možnosti za komunikacije in sodelovanje z drugimi. V okviru tega je izredno pomembno izobraževanje in uporaba sodobnih tehnologij pri pouku in študiju. Vedeti moramo, da se pot k napredku in ustrezni zaposlitvi začne z ustreznim šolanjem.

Ključno vprašanje je torej enakopravnost, ki se uresničuje v vsakodnevnem življenju, to pa pomeni, da moramo zagotoviti uresničevanje socialnih in kulturnih pravic, ki bodo izboljšale kakovost življenja invalidov.

Ob tej priložnosti je prav, da se vnovič vprašamo in preverimo, ali imajo gluhi enake možnosti na različnih področjih življenja in dela, ali so pravice gluhih, ki imajo eno izmed najtežjih oblik invalidnosti, primerljive s pravicami drugih, kako se uresničuje zakon o znakovnem jeziku, ali imajo gluhi zagotovljene ustrezne pogoje pri izobraževanju in usposabljanju, ali jim je na primeren način zagotovljen in dostopen klic v sili, klic za nujno pomoč, pogovor z zdravnikom in drugimi ter ali imajo možnost slediti informacijam in razpravam na televiziji oziroma ali so oddaje prevedene v znakovni jezik. Ta vprašanja so ključna za uveljavljanje človekovih pravic.

Spoštovani,

dovolite mi, da vam čestitam ob mednarodnem dnevu gluhih. Ste dovolj vztrajni, ustvarjalni ter prepričani v osebne cilje in cilje vaše organizacije, Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, v okviru katere izvajate odlične programe. Želim vam vse dobro.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani