archived page

Novinarska konferenca o poteku posvetovanj s strankami

Ljubljana, 18.1.2012  |  intervju


opozorilo  Za ogled te vsebine morate imeti nameščen Adobe Flash Player in omogočen javascript v vašem brskalniku.

Prenesite si brezplačni Flash Player!

Adobe Flash PlayerNovinarska konferenca predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka o dosedanjem poteku posvetovanj s parlamentarnimi strankami o kandidatu za predsednika vlade
Ljubljana, 18. januar 2012


Predsednik republike dr. Danilo Türk: Dober dan in hvala lepa, da ste prišli. Danes sem vas povabil zato, da vas seznanim s potekom mojih posvetovanj s parlamentarnimi strankami glede vprašanja morebitnega kandidata za mandatarja za sestavo nove slovenske vlade. Kot veste, sem s tem krogom posvetovanj začel v ponedeljek, 16. januarja. V ponedeljek mi je več predstavnikov strank postavilo vprašanje oziroma izrazilo željo, da bi preverili, ali se poleg imen, ki se nazirajo glede na dosedanji potek razprave, lahko razmišlja še o kakšnem možnem kandidatu, o nekom zunaj kroga dosedanjih imen, ki bi bil pripravljen sprejeti vlogo kandidata za mandatarja za sestavo slovenske vlade.

Včeraj in danes sem nato govoril z g. Markom Voljčem, našim priznanim finančnim in ekonomskim strokovnjakom, ki je tudi mednarodno uveljavljen, in ga vprašal, ali bi bil pripravljen razmišljati o tej možnosti, da bi postal kandidat za mandatarja za sestavo slovenske vlade. G. Voljč mi je povedal, da bi bil na to pripravljen, ampak če bi se seveda najprej izoblikoval širok konsenz, široka podpora med parlamentarnimi strankami za tako zamisel.

Nato sem danes sklical nov krog pogovorov, posvetoval sem se s predstavniki vseh parlamentarnih strank in jim povedal, da možnost, da se pojavi tak kandidat za mandatarja, obstaja, seveda pod pogojem, da bi stranke povedale, da si to želijo, da bi imeli dovolj široko podlago, dovolj širok politični konsenz za tak proces. To sem jim povedal danes, stranke bodo o tem razmislile in potem bomo videli, kako naprej.

V tej fazi se mi zdi posebej pomembno poudariti, da Slovenija potrebuje kredibilnega mandatarja, človeka z ugledom, z referencami, človeka, ki je sposoben soočiti se s problemi, reševati probleme in tudi pripraviti ustrezne projekte za to. Zato sem prepričan, da je g. Marko Voljč primerna osebnost.

Seveda pa je vse v rokah parlamentarnih strank. Mi imamo parlamentarni sistem, stranke odločajo o tovrstnih vprašanjih in zdaj je njihova naloga, da razmislijo o tej možnosti. Dana jim je možnost in priložnost. Upam, da bodo pošteno in temeljito razmislile o tem in da mi bodo v naslednjih dneh odgovorile, kako gledajo na to možnost in na to priložnost. Toliko bi želel povedati za uvod. Seveda sem na razpolago za vprašanja.

Bojan Traven, Televizija Slovenija: Gospod predsednik, zanima me ena stvar – ste danes v vlogi državljana ali v vlogi predsednika države? Glede na to, da ste s tem vašim predlogom oziroma z vašo pobudo, se mi zdi – če dovolite, da komentiram – stopili na področje političnega driblinga. Na zadnji tiskovni konferenci ste govorili o tem političnem driblingu. Lahko razumemo to vašo pobudo kot pritisk na Listo Virant oziroma na Erjavca oziroma na ta sredinski blok, pred jutrišnjim odločanjem izvršnega odbora Desusa, zato da se za mandatarja ne določi gospod Janša? Hvala.

Dr. Danilo Türk: Naj bom zelo konkreten. Sem v vlogi predsednika republike. Kot veste, ima predsednik republike po 111. členu ustave dolžnost, da se posvetuje s strankami. To počnem, posvetujem se s strankami. Ta posvetovanja vodim z največjo skrbnostjo in resnostjo. V tem okviru sem slišal predloge strank, da preizkusim možnost, da bi poizvedeli, da bi ugotovili, ali obstaja še kakšna opcija zunaj tega kroga, ki se je do sedaj pojavljal. To željo strank sem vzel z veliko resnostjo, se posvetoval z g. Voljčem in danes ponavljam – taka možnost in priložnost obstaja.

Seveda pa nikakor ne želim jemati nobene pobude strankam. Stranke so tiste, ki mi morajo povedati, ali želijo, da nadaljujemo po tej poti. To bom verjetno v prihodnjih dnevih izvedel. Kot veste, imamo čas do 25. januarja, to se pravi teden dni in prepričan sem, da se bo v tem tednu dni izkristaliziral odgovor. To je vse, kar lahko rečem. Vse ostalo so špekulacije, so ugibanja, v katera ne želim vstopati. Seveda sem kot predsednik republike tudi državljan te države in kot državljan te države sem v skrbeh. V skrbeh sem zato, ker želim, da bi resnično našli dobre rešitve. In zato mi ni žal naporov. Zato mi ni žal naporov tudi potruditi se, poizvedeti, povprašati. To je tisto, kar počnem, in to je tisto, kar tvori posvetovanja. O posvetovanjih pa, kot veste, govori 111. člen ustave.

Boštjan Veselič, Info TV: Gospod predsednik, pravzaprav ves čas, že ko je nastajala koalicija z relativnim zmagovalcem, g. Jankovićem, je nastajala tudi t. i. druga koalicija okoli Janeza Janše. Zanima me, ali pripisujete kakršne resne možnosti tej koaliciji, ste jo vzeli resno?

Dr. Danilo Türk: Vse stranke in vse pobude jemljem resno. In seveda delujem tam, kjer mi stranke dajo kakšno nalogo oziroma če me prosijo za kakšno sodelovanje, za kakšno posvetovanje, vse to jemljem resno. Delujem točno na tistem terenu, ki ga določijo stranke s svojimi dejavnostmi. Ampak proces posvetovanj, ki se je odprl po tem, ko smo konstituirali parlament, je v teku. V tem procesu sem dolžan sodelovati, sodelujem in imam sedaj tu neko zamisel, neko možnost, neko priložnost. Zdaj je seveda stvar strank, da vidijo, kako in kaj bodo s tem.

Katja Šeruga, POP TV: Gospod predsednik, zakaj ste se pogovarjali ravno z Markom Voljčem, zakaj ne morda s kom drugim? Ali ste iskali še kakšnega drugega kandidata kje? Marko Voljč je namreč pred nekaj urami za našo televizijo dejal, da ni pristal na kandidaturo, da tudi nič o tem ne ve. Ali to, da ste se pogovarjali z Markom Voljčem, pomeni, da ste dokončno opustili možnost, da bi tudi v drugem poskusu za mandatarja predlagali Zorana Jankovića? Če je tako, zakaj ste se tako odločili? Ali ste morda ugotovili, da ne more zbrati potrebnih 46 glasov, ali pa dopuščate možnost, da bi imel lahko tudi Zoran Janković zaradi nekih postopkov proti njemu težave s t. i. legitimnostjo?

Dr. Danilo Türk: Tu je kar več vprašanj. Najprej bi rekel tako – z g. Voljčem sem večkrat govoril. Govoril sem resno in kar sem povedal, drži. Ne vem, s kom ste vi govorili in kaj ste govorili. To je pač stvar, o kateri boste vi povedali. Ampak če ne bi bilo tega resnega pogovora, tudi o takih idejah ne bi razpravljal s strankami in tudi danes ne bi skliceval tiskovne konference. Naj pa še enkrat povem – govorimo o možnosti, ki je v tem trenutku hipotetična. To je zdaj predhodni, preliminarni pogovor. Strankam je dana možnost, da povedo, ali želijo iti po tej poti. In ko bodo seveda stranke dale odgovor, bomo lahko postali tudi bolj dokončni v vseh razmišljanjih in razpravljanjih. To je odgovor na prvo vprašanje.

Drugo vprašanje – glede g. Jankovića. V kontekstu posvetovanj, ki jih imam s strankami, sem govoril tudi z g. Jankovićem, ki mi je povedal, da v primeru, če bi prišlo do takega predloga – hipotetično, spet – če bi prišlo do predloga, da g. Marko Voljč postane kandidat za mandatarja, sam ne bi želel kandidirati in da tudi ne bi želel postavljati zahtev, da sam sodeluje v neki vladi. Tukaj je treba razumeti, da bi v takem primeru seveda g. Voljč potreboval širši prostor za razmislek in za predložitev liste ministrov.

Kar zadeva izbor Marka Voljča – to je tretje vprašanje – bi rekel takole. Vi se morda spomnite, da sem večkrat poudaril, že pred volitvami in tudi po volitvah, da bom skrbno razmislil o vsem, kar sodi v ta okvir. Seveda, to skrbno razmišljanje traja ves ta čas in rezultat tega skrbnega razmišljanja je tudi moja ocena, moja lastna ocena, ki je narejena na podlagi številnih kontaktov, ki jih imam z gospodarstveniki o tem, da bi moral biti kandidat za mandatarja zelo vešč gospodarskih tem in sposoben reševati probleme. V kontekstu teh razmišljanj, je seveda tudi moj izbor za to, da se oglasim g. Voljču, popolnoma pričakovan in naraven. On je ta človek in zato sem se odločil, da ga povprašam.

Kar zadeva g. Jankovića, o nobenih špekulacijah glede legitimnosti in podobnih rečeh ne želim govoriti. To so ugibanja, to so govorice. Pri nas imamo veliko zmešnjave. Veliko se govori, veliko je nekih zgodb, za katere se mnogokrat izkaže, da so izmišljene. Nobenega razloga ni, da bi razmišljal v tej smeri in ta faktor ni del mojega odločanja.

Manca Borko, Žurnal24: Ali sta poleg manjših strank izrazili željo po tem tretjem človeku tudi dve največji stranki in kdo bi v tem primeru, če bi bil g. Voljč mandatar, sestavljal program?

Dr. Danilo Türk: Ta ideja je bila predmet razprave z več strankami. Ne bi želel strank deliti na manjše in večje, takšne in drugačne. Videli ste, da iz tega, kar sem povedal o odzivu g. Jankovića, popolnoma jasno izhaja, da je on pripravljen iti po tej poti in tudi sam ne kandidirati ponovno. Skratka, to je ena od večjih strank, to je stranka relativne večine. To je vprašanje, ki mislim, da je že dobilo svoj odgovor.

Kar se tiče sestavljanja programov in podobnih reči, bi rekel, da je to seveda popolnoma odprto. Tukaj ni nobenih predhodnih obveznosti ali kakšnih definiranih reči. Gre za to, da bi v takem primeru seveda moral kandidat za mandatarja predstaviti svoje zamisli. Kot smo lahko večkrat slišali – in opozoril bi vas na to – v dosedanjih razpravah o mandatarju, programske razlike med strankami niso zelo velike. Obstaja velika programska bližina preko spektra strank in zato mislim, da tistega jedra nalog ni težko definirati. Navsezadnje te naloge narekuje čas.

Mojca Šetinc Pašek, Televizija Slovenija: G. Türk, kdo pa vam je v bistvu predlagal g. Voljča? To me zanima in drugo, ali je to razmislek o tehnični vladi, ki bi jo g. Voljč oblikoval, ker to je očitno, če želite neko širšo podporo, če to iščete?

Dr. Danilo Türk: Tega mi ni nihče specifično predlagal. Tukaj ne gre za noben konkreten predlog, ki bi ga prejel. Ampak enostavno, že mesece se govori o različnih možnostih in jasno je, da je v takih razmerah popolnoma naravno, da pride odgovornemu človeku, kot sem sam, na misel, da bi povprašal g. Voljča. Mislim, da to ne zahteva kakšnega posebnega razpravljanja o genezi.

Druga stvar je seveda narava vlade. Že večkrat sem povedal in bi rad danes ponovil, da vidim, da bi taka vlada morala imeti ustrezno politično podporo. Ves čas se vračamo k temu. Rešitev, ki bi bila dobra za Slovenijo, je vlada z ustrezno politično podporo. Mi ne govorimo o tehnični vladi v običajnem pomenu te besede. Jasno pa je, da bi vsaka vlada, ki hoče biti uspešna, morala imeti visoke tehnične kompetence. Gre za zahtevno ekonomsko situacijo, ki zahteva tehnično kompetentno vlado, ampak seveda vlado, ki je prvenstveno definirana z adekvatno politično podporo v državnem zboru. Tu bomo preizkušali in videli bomo, kaj se lahko v tem pogledu naredi.

Bojan Traven: Malo bi združil vprašanje, če dovolite, pa bi prosil kar za dodatna pojasnila. Zanima me, če ste lahko odkriti, pa poveste, katere stranke so predlagale iskanje tretjega kandidata oziroma mandatarja, ven iz ustaljenih okvirov, tretjega? Ali je g. Voljč vaša izbira, vaša pobuda tem strankam ali so vam stranke predlagale g. Voljča?

Dr. Danilo Türk: Najprej bi rekel, da je konkretno pobuda za g. Voljča moja. Tega mi ni nobena stranka specifično predlagala. To je moja pobuda, na podlagi razmišljanja, ki traja že dalj časa.

Drugič, kar zadeva konkretne stranke. Tukaj je bil proces, ki je takorekoč kontinuiran. Mislim, da absolutno ni mogoče in ne bi bilo primerno, da poskušam zdaj identificirati in nekako umetno definirati voljo strank. Mi smo se pogovarjali in v pogovoru pride do idej. In ko te ideje enkrat dobijo določeno razsežnost, postanejo dovolj pomembne, da se potem na tej podlagi opredelim za neko aktivnost. To ni vprašanje odkritosti, to je vprašanje razumevanja postopka posvetovanj. Ta postopek posvetovanj je takšen, da omogoča, da jaz izkristaliziram tisto, kar se mi zdi, da je nastalo v posvetovanjih. Seveda je šlo tukaj za en spekter strank. Ne želim jih niti identificirati niti kategorizirati. Še kakšno vprašanje? Dobro, še zadnje vprašanje.

Mojca Šetinc Pašek: Pričakujete, da boste dobili podporo od strank za g. Voljča, da ga boste predlagali za mandatarja, glede na to, da ga danes takole predstavljate, v bistvu že v neki določeni napol kandidatski funkciji?

Dr. Danilo Türk: Upam na podporo, seveda. Če ne bi tega upanja imel, ne bi te zamisli dajal. Še enkrat pa bi povedal to, kar sem že večkrat, in bi prosil, da se resnično dobro razume. Gre za zamisel, gre za možnost, ki je tudi priložnost. To ni formalni predlog. V tem trenutku formalnega predloga ne morem dati. To bi lahko naredil samo pod pogojem, če se zbere potrebna podpora strank. Stranke imajo to možnost, imajo to priložnost in one bodo povedale, kako naprej. Hvala lepa.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani