archived page

Ustavni zakon o spremembi 43. člena Ustave Republike Slovenije


Ustavni zakon o spremembi 43. člena Ustave Republike Slovenije (UZ43)
Ljubljana, 24.junij 2004
(Uradni list RS, št. 69/2004)
I

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/2000 in 24/03) se v 43. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

"Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti."

II

Ta Ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.Številka: 001-02/04-18/1
Ljubljana, dne 15. junija 2004


Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor

© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani