archived page

Predsednik o vzpodbujanju tujih neposrednih investicij

Ljubljana, 21.9.2012  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil mednarodne konference o tujih neposrednih investicijah FDI Summit Slovenia 2012 (foto: Tina Kosec/STA)Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil zaključka mednarodne konference o tujih neposrednih investicijah FDI Summit Slovenia 2012. V svojem nagovoru je predstavil glavne strateške usmeritve, ki so v preteklosti vplivale na razvoj slovenskega gospodarstva, pa tudi glavne sistemske spremembe in politične ukrepe, s pomočjo katerih bi lahko privabili več tujih investicij.

Predsednik je spomnil, da je bilo v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja v našem industrijskem razvoju prevladujoče načelo nadomestitve uvoza (import substitution). Po osamosvojitvi je Slovenija pri prestrukturiranju svojega gospodarskega sistema prevzela t. i. gradualistični pristop. Kasneje pa je začela prevzemati skupna pravila Evropske unije, saj je bilo članstvo v tej mednarodni skupnosti naša glavna strateška prioriteta. V tem procesu smo morda premalo izkoristili nekatere priložnosti, ki so jih prinesle spremembe v globalnem okolju, je bil odkrit predsednik.

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil mednarodne konference o tujih neposrednih investicijah FDI Summit Slovenia 2012 (foto: Tina Kosec/STA)Da bi v Slovenijo privabili več tujih neposrednih investicij, bi morali po mnenju predsednika oblikovati stabilen in tujim investicijam prijazen normativni in administrativni sistem. Poleg tega bi morali izboljšati našo sposobnost oblikovanja projektov oziroma sodelovanja v oblikovanju projektov. Med prioritetnimi političnimi ukrepi, ki jih je priporočila že lanska konferenca FDI Summit Slovenia, je predsednik omenil zagotovitev kratkoročne stabilnosti javnih financ, pokojninsko reformo in druge ukrepe za dolgoročno stabilizacijo javnih financ, prestrukturiranje državnega proračuna, redefinicijo sistema socialnih transferjev, uvajanje prožnejših oblik zaposlitve v skladu s konceptom prožne varnosti ter povezovanje konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva.

Predsednik je izpostavil, da je trenutno skoraj polovica tujih neposrednih investicij v Sloveniji v sektorju finančnih storitev in zavarovalništva. Poudaril je, da potrebujemo večjo raznovrstnost tujih investicij in boljše ravnotežje med posameznimi panogami. Med najbolj perspektivnimi je omenil tiste panoge, ki se povezujejo po principu grozdenja. Najbolj razvita v tem pogledu je slovenska avtomobilska industrija, veliko potencialov pa obstaja tudi na področjih logistike, elektronike in informacijskih tehnologij. Poleg povezovanja po principu grozdenja je po besedah predsednika pomembno tudi povezovanje med znanstveno sfero in industrijo. Slovenija ima namreč veliko talenta, ki bi ga lahko z ustreznim organizacijskim okvirom bolje uporabili, je pojasnil predsednik.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani