archived page

Podelitev državnih nagrad in priznanj prostovoljcem

Ljubljana, 5.12.2012  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta se ob mednarodnem dnevu prostovoljstva udeležila slovesne prireditve, na kateri je predsednik republike podelil državne nagrade in priznanja na področju prostovoljstva (foto: Stanko Gruden/STA)Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta se ob mednarodnem dnevu prostovoljstva udeležila slovesne prireditve, na kateri je predsednik republike podelil državne nagrade in priznanja na področju prostovoljstva. Predsednik je v nagovoru prostovoljce opisal kot ljudi pozitivne energije, ki so veliko prispevali k današnji stopnji razvitosti naše družbe.

Predsednik je izpostavil, da se ta prispevek v preteklosti žal ni vedno dobro razumel in ni imel dovolj državne podpore. Dodal je, da je država še vedno počasna v priznavanju prispevkov civilne družbe in sodelovanju z njenimi organizacijami. "Država mora narediti več korakov v smeri civilne družbe in uporabiti vsako priložnost, ki se ji za to ponudi. Sodobna država mora biti v živem stiku s civilno družbo," je poudaril.

Prostovoljstvo je po besedah predsednika eden od pomembnih razvojnih potencialov in vir vrednot, ki dajejo vsaki družbi potrebno moč. Delo v prostovoljskih organizacijam posameznikom tudi povečuje njihovo samozavest, zagotavlja življenjski smisel in jim daje dober občutek, ki nastane ob pomoči sočloveku.

Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta se ob mednarodnem dnevu prostovoljstva udeležila slovesne prireditve, na kateri je predsednik republike podelil državne nagrade in priznanja na področju prostovoljstva (foto: Stanko Gruden/STA)Predsednik je opozoril, da živimo v težkih gospodarskih razmerah, ko se sredstva za različne državne programe zmanjšujejo. Povečujejo se razlike med revnimi in bogatimi, zaposlenimi in brezposelnimi ter med ljudmi, ki živijo v različnih kulturnih in socialnih okoljih. Čeprav je naša družba še vedno ohranila relativno visoko stopnjo egalitarnosti, vključenosti in participacije, gospodarske težave ustvarjajo nove razlike ter nove oblike diskriminacije in izključenosti.

Predsednik je poudaril, da je v teh razmerah prostovoljstvo še toliko bolj dragoceno, saj lahko do neke mere omili te razkorake, obenem pa vzdržuje in razvija idejo pravičnosti ter idejo skrbi za usodo sočloveka in skupnosti, kar vse potrebujemo za boljšo prihodnost. Ne glede na gospodarske razmere, ki se bodo nekoč izboljšale, si namreč želimo, da bo družba prihodnosti pravičnejša, bolj povezana in egalitarna, je pojasnil predsednik.

Kot drugi problem, ki ga prinaša današnji čas, je predsednik navedel vprašanje usode in prihodnosti socialne države. Ta ne more vselej ostati enaka, ampak se mora spreminjati. Vprašanje pa je, kako najti pravo pot do teh sprememb in kakšno evolucijo socialne države si želimo. Odgovor na to vprašanje ni lahek in ni odvisen samo od strokovnih analitičnih ocen, ampak tudi od prostovoljcev, je dejal predsednik.

Predsednik republike dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta se ob mednarodnem dnevu prostovoljstva udeležila slovesne prireditve, na kateri je predsednik republike podelil državne nagrade in priznanja na področju prostovoljstva (foto: Stanko Gruden/STA)V Sloveniji imamo številna prostovoljska društva, nekatera med njimi z več desetletno ali celo stoletno tradicijo. Ta društva imajo v današnjih časih vedno nove in čedalje bolj pomembne funkcije, saj med drugim pomagajo pri premagovanju posledic klimatskih sprememb in drugih naravnih nesreč, s katerimi se soočamo. Nekatera novejša društva pa so rezultat novih spoznanj, potreb in načinov organiziranja ljudi. Predsednik je poudaril, da moramo znati vsa ta društva vključiti v naše prizadevanje za socialno državo.

Predsednik je izpostavil, da moramo znati delo prostovoljcev ovrednotiti tudi v količinskem in finančnem smislu. Zakon o prostovoljstvu omogoča okvir in spodbude za razvoj prostovoljstva, po mnenju predsednika pa bi morali v prihodnje več pozornosti namenjati uresničevanju tega zakona. Predsednik se je v zaključku zahvalil vsem prostovoljcem za njihovo delo in čestital vsem prejemnikom državnih nagrad in priznanj na področju prostovoljstva.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani