archived page

Pogovor predsednika republike s strokovnjaki o "mobbingu"

Ljubljana, 9.4.2008  |  sporočilo za javnost


Klikni za povečavoPredsednik republike dr. Danilo Türk je danes sprejel predstavnike Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) ter novoustanovljenega društva Pogum, ki je namenjeno ohranitvi dostojanstva pri delu in pomoči žrtvam "mobbinga" oz. trpinčenja na delovnem mestu. Pogovora s strokovnjaki se je udeležila tudi soproga predsednika republike ga. Barbara Miklič Türk.

Sogovorniki so izmenjali informacije o razširjenosti "mobbinga", ki mu je po ocenah predsednika društva Pogum mag. Franca Posla vsakodnevno izpostavljenih več kot 60.000 delavcev v Sloveniji v vseh oblikah dela. Republika Slovenija je trpinčenje na delovnem mestu nedavno opredelila kot pravni pojem in ga definirala kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. Predstojnica KIMDPŠ dr. Metoda Dodič Fikfak pa je opozorila, da je največji problem pri tem, da še vedno ne obstaja ustrezna pravna praksa. Težava je tudi pri delavcih, ki so bili izpostavljeni sistematičnemu poniževanju in pogosto mislijo, da so sami krivi za svoje trpljenje in se nočejo ali ne zmorejo izpostaviti oziroma zavzeti za svoje pravice.

Klikni za povečavoPredsednik republike dr. Danilo Türk je podprl prizadevanja inštituta ter društva Pogum in poudaril, da se o tem vprašanju pri nas še vedno premalo govori. "Žrtve mobbinga so izpostavljene dolgotrajnemu šikaniranju in poniževanju, ki ima lahko za posledico izgubo zaposlitve ter težke zdravstvene in psihične bolezni, ki zahtevajo dolgotrajno zdravljenje. Vendar pa je mobbing škodljiv tudi za podjetja in za celotno slovensko gospodarstvo, zato je prav, da kot družba razvijemo ustrezno občutljivost in sprejmemo ukrepe za odločen boj proti temu pojavu," je izpostavil predsednik republike. Pri tem se je zavzel za povečanje ozaveščanja delavcev o njihovih pravicah v zvezi z "mobbingom" ter informiranje managerjev, javnosti, študentov, zdravnikov in drugih strokovnjakov o tem pojavu ter o pomenu človeškega kapitala za doseganje materialne in socialne blaginje v Sloveniji. "Ta prizadevanja so pomembna tudi zato, ker z njimi prispevamo k izboljšanju splošne kulture medsebojnih odnosov," je zaključil predsednik dr. Danilo Türk.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani