arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Jahalni center Starošinci (Starošinci, 07.09.2005)
Odlikovanja
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Red za zasluge


LETO 2007

Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja tržaške province
za vsestransko pomoč našim rojakinjam Aleksandrinkam v Egiptu.

dr. Pavel Štular
za pionirsko delo na področju znanstvenega razvoja varjenja.

dr. Mirko Cuderman
za izjemni prispevek k slovenski zborovski glasbi.

mag. Darjo Felda
dr. Matjaž Željko
in
dr. Gregor Dolinar
za izjemno uspešno delo pri organizaciji 47. Mednarodne matematične olimpijade 2006.LETO 2006

Stanko Čurin
za zasluge v slovenskem vinogradništvu in vinarstvu ter pri uveljavljanju Republike Slovenije in slovenskih vin doma in v svetu

dr. Toshihiko Tsukamoto
za zasluge in izjemen osebni prispevek pri razvijanju in krepitvi gospodarskih vezi med Republiko Slovenijo in Japonsko, še posebej v vinarstvu

Jože Hirnök
za zasluge pri ohranjanju slovenske manjšine in pomemben prispevek k razvoju slovenske kulture v Porabju na Madžarskem

Andrej Jurjevič
za zasluge na področju obrambe in civilno-vojaških povezav, na vojaškem oziroma varnostnem področju

mag. Tatjana Leskošek Denišlič
za izjemni prispevek k izboljšanju zdravja zob generacijam otrok in mladine.

Janez Vrbošek
za izjemni prispevek k izboljšanju zdravja zob generacijam otrok in mladine.

prof. dr. Zmago Turk
za prispevek k strokovnemu napredku na področju medicine ter pri krepitvi stanovske zavesti med slovenskim zdravništvom.

Waltraud Klasnic
Za zasluge med vodenjem avstrijske Zvezne dežele Štajerske, ki se kažejo v okrepitvi vsestranskega čezmejnega sodelovanja dežele s Slovenijo, na diplomatskem mednarodnem področju.

prof. mag. Pavel Mihelčič
Za zasluge za programsko odličnost, mednarodno umetniško odmevnost in predstavljanje slovenske sodobne glasbe pri vodenju mednarodnega festivala Svetovni glasbeni dnevi – Slovenija 2003

dr. Branko Palčič
za dejanja v dobro Republiki Sloveniji, njeno prepoznavnost v Kanadi in prispevek h krepitvi slovensko-kanadskega sodelovanja

Emil Gaspari
za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi gospodarskih vezi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike ter za vsa dejanja v dobro SlovenijiLETO 2005

prof. dr. Danilo Zavrtanik
za uspešno delo in zasluge pri ustanovitvi in delovanju Politehnike Nova Gorica ter prispevek k razvoju visokega šolstva na Goriškem.

Turistična zveza Slovenije
ob 100-letnici delovanja za uspehe pri razvoju in pospeševanju slovenskega turizma

Janez Hočevar
ob 70-letnici za ohranjanje slovenske kulture v slovenski skupnosti v Kanadi

Dušan Jakomin
ob 80-letnici za zasluge pri ohranjanju slovenske kulturne dediščine in širjenje kulture duha na Tržaškem

dr. Damjan Paulin
za zasluge pri ohranjanju slovenske kulture in prispevek pri utrjevanju slovenske nacionalne identitete na Goriškem

Marc F. P. Janssens
prvi veleposlanik Evropske komisije v Republiki Sloveniji, za zasluge in prispevek pri vključevanju Republike Slovenije v evropske povezave, na diplomatskem mednarodnem področju

Luis Felipe Fernández de la Peńa
za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za mednarodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v evroatlantske povezave, na diplomatskem mednarodnem področju

Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez
za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za mednarodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v evroatlantske povezave, na diplomatskem mednarodnem področju

prof. Herman Janež
za izredne zasluge pri ohranjanju spomina na taboriščnike koncentracijskega taborišča Kampor na Rabu

Akademska športna zveza Olimpija Ljubljana
ob 50. obletnici športnega društva za njegovo uspešno delovanje in prisotnost na svetovnem, evropskem in državnem športnem prizorišču

dr. Adolf J. Eichenseer
prof. dr. Peter Zimmermann
za zasluge pri krepitvi kulturnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Bavarsko

prof. dr. Tomaž Pisanski
za organizacijo in izvedbo Vegovih dni 2004

France Habjan
za zaslužno delo v slovenski skupnosti v Kanadi

Tone Zrnec
za zaslužno delo v slovenski skupnosti v Kanadi

Stane Kranjc
za zaslužno delo v slovenski skupnosti v Kanadi

Harry Hermann Cabell
za pomemben prispevek pri uveljavljanju slovenskih interesov ter h krepitvi sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo

Ginette Gagné Koch
za dejanja v dobro Republiki Sloveniji in prispevek h krepitvi slovensko-kanadskega sodelovanja, na diplomatskem mednarodnem področjuLETO 2004

Dr. Evgen Bavčar
za ustvarjalno delo, prispevek k slovenski kulturi, njenemu mednarodnemu uveljavljanju in prepoznavanju, posebne dosežke v umetniškem fotografskem izražanju ter za dejanja v dobro pomoči potrebnih.

Ivan Virnik
za zasluge, pomembne za slovensko kulturo, slovenstvo in ohranjanje narodne zavesti med koroškimi Slovenci

Prof. dr. Lojzka Bratuž
za zasluge pri uveljavljanju, razvijanju in širjenju slovenske kulture in jezika v Italiji ter znanstveno-strokovno delo

Prof. dr. Jožko Budin
za zasluge pri uvajanju sodobne mature v slovenski prostor podeljujem

Prof. dr. Aleš Krbavčič
za pedagoško, znanstveno raziskovalno in drugo delo v farmaciji

Prim. Majda Ustar Latkovič, dr. med.
za življenjsko delo, posebej za zasluge v pnevmoftiziologiji in osnovnem zdravstvenem varstvu prebivalcev ter za nesebično pomoč obolelim

Dr. Elizabeta Vrančič
za dolgoletno predano in požrtvovalno delo v zobozdravstvu in Slovenskem zdravniškem društvu

Zveza paraplegikov Slovenije
ob 35. obletnici organiziranega delovanja za strokovno, organizacijsko in drugo delo v dobro paraplegikov

prof. dr. Martin Jevnikar, posmrtno
za vsestranski prispevek k slovenski kulturi in slovenstvu ter za vsa dejanja v dobro Slovencev v Italiji

dr. Ivan Tomažič
za človekoljubna dejanja v dobro pomoči potrebnim, posebej pri delu visokošolskega doma Korotan na Dunaju

Livijo Jakomin
za organizacijsko, pedagoško in znanstveno delo ter prispevek k razvoju visokega šolstva

Janko Pislak
za dolgoletno delo in zasluge na področju slovenskega čebelarstva ter njegovo mednarodno uveljavljanje in prepoznavanje

Bela Bukvič
za naravovarstveno delovanje in zasluge v slovenskem vodarstvu

Bruno Korelič
za zasluge in prispevek k razvoju in uveljavljanju slovenskega pomorskega gospodarstva

Marko Kosin
za dolgoletno delo in prispevek k razvoju slovenske diplomacije ter Slovenskega društva za mednarodne odnose, na diplomatskem mednarodnem področju

Marija Ahačič Pollak
za zasluge, pomembne za slovensko kulturo in slovenstvo v Kanadi

Milan Pavliha
za pomembno delovanje in prispevek k številnim družbenim dejavnostim, posebej pri delu v socialnem varstvu in Socialni zbornici Slovenije


Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani