arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Ljubljana, park Mostec, junij 2006 - srečanje dr. Janeza Drnovška z otroki ob zaključni prireditvi Unicefove akcije Helpmanija (FA BOBO)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Predsednik republike za guvernerja BS predlaga mag. Mitjo Gasparija

Ljubljana, 12/29/2006  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes Državnemu zboru Republike Slovenije predlagal, da za guvernerja Banke Slovenije imenuje mag. Mitjo Gasparija.

V dopisu, ki ga je predsednik republike dr. Janez Drnovšek poslal državnemu zboru, so navedeni podatki o kandidatu in obrazložitev predloga:

Guverner Banke Slovenije me je v začetku oktobra 2006 obvestil, da mu dne 31. marca 2007 poteče šestletni mandat. Zato je bil v Uradnem listu RS št. 111/06 z dne 27. 10. 2006 objavljen poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto guvernerja Banke Slovenije.

Odločil sem se, da Državnemu zboru za guvernerja Banke Slovenije predlagam mag. Mitjo Gasparija.

Kandidat mag. Mitja Gaspari je v svojem dosedanjem šestletnem mandatu kot guverner Banke Slovenija dokazal, da ima vsa potrebna znanja, izkušnje in osebnostne lastnosti, potrebne za kvalitetno vodenje te pomembne ustanove.

Že samo dejstvo, da je Slovenija edina med desetimi novimi članicami sposobna prevzeti evro s 1. januarjem 2007, dokazuje uspešnost procesa konvergence, ki so ga spremljale ekonomske politike, usmerjene k ustvarjanju in zagotavljanju stabilnosti. To je gotovo tudi rezultat uspešnega dela mag. Mitje Gasparija, ki je bilo ves čas tesno povezano prav z monetarno politiko in finančnim sistemom v Republiki Sloveniji.

Delo v centralni banki predstavlja pomemben del poklicne poti mag. Mitje Gasparija. Najprej je bil vodja oddelka za analize, nato direktor analitsko-raziskovalnega centra, zatem vice-guverner za informacijske sistem. Leta 1988 je postal namestnik guvernerja Narodne banke Jugoslavije. Temu je sledilo delo v Svetovni banki. Junija 1992 je mag. Gaspari prevzel vodenje ministrstva za finance v Vladi Republike Slovenije. Marca 2001 je bil izvoljen za guvernerja Banke Slovenije za šestletno obdobje.

Banka Slovenije je v času njegovega mandata pomembno prispevala k temu, da bo Republika Slovenija s 1. januarjem 2007 kot prva in edina nova članica Evropske unije uvedla enotno evropsko valuto.

Pravilnost sprejetih odločitev in usmeritev Sveta Banke Slovenije pod vodstvom mag. Mitje Gasparija, potrjuje tudi izpolnjevanje vseh konvergenčnih meril na vzdržen način ter dvoletno ohranjanje stabilnega tržnega tečaja tolarja do evra z minimalnimi odstopanji od centralno določene paritete.

Omenjeno potrjujeta tudi konvergenčni poročili Evropske komisije in Evropske centralne banke. Obe ugotavljata, da je k stopnjevanju dezinflacije po letu 2000 in doseganju inflacijskega kriterija pomembno prispeval prav okvir vodenja denarne politike. Soglasna potrditev vhodnega menjalnega razmerja za nepreklicno izhodno pariteto na Svetu EU potrjuje, da je bil izbrani tečaj skladen z vzdrževanjem notranjega in zunanjega ravnovesja.
Banka Slovenije je bila pod vodstvom mag. Mitje Gasparija uspešna tudi pri doseganju konvergence obrestnih mer z obrestnimi merami v evro območju, brez ogrožanja doseženega makroekonomskega ravnovesja.

Pod vodstvom mag. Mitje Gasparija je bila Banka Slovenija uspešna in učinkovita pri zagotavljanju stabilnosti bančnega sistema. Potrebno je izpostaviti tudi vodenje priprav za tehnično uvedbo evra v bančnem sistemu, sodelovanje z Vlado Republike Slovenije pri koordinaciji teh priprav na nacionalni ravni, statistične in druge metodološke prilagoditve standardom Evropske centralne banke in ne nazadnje vključevanje Banke Slovenije v sistem Evropskih centralnih bank.

Na podlagi navedenega sem prepričan, da je mag. Mitja Gaspari primeren izbor za guvernerja Banke Slovenije. Ima vsa potrebna strokovna znanja, izkušnje in osebnostne lastnosti za nadaljevanje uspešnega dela doma, v Svetu guvernerjev Evropske centralne banke pa bo lahko kot ugleden in mednarodno uveljavljen strokovnjak tudi vnaprej sprejemal odločitve, ki bodo na najvišji strokovni ravni in v skladu z interesi Slovenije.

Mag. Mitja Gaspari s kandidaturo soglaša.
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani