arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Na ogledu Kapucinskega samopstana v Škofji Loki (Škofja Loka, 17.10.2005)
Odlikovanja
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Zlati red za zasluge


LETO 2007

dr. sc. med. Janez Rugelj
za vseživljenjsko zdravniško, humanitarno in znanstveno delo

podpolkovnik Rashid Ullah Beg
in
podpolkovnik Khalid Amir Rana
za izjemno požrtvovalno dejanje pri reševanju slovenskega alpinista Tomaža Humarja iz stene himalajskega osemtisočaka Nanga Parbata.

Cvetko Kobal
za delovanje in prispevek v dobro slovenskemu narodu ter še posebej pri vzpostavljanju in gradnji institucionalnih in ekonomskih temeljev za samostojno državo Republiko Slovenijo.

prof. dr. Anton Dolenc
za raziskovalno delo v patologiji in sodni medicini, za strokovno delo na področju medicinske etike in deontologije, za uspehe pri stanovskem, družbenem in mednarodnem uveljavljanju slovenskega zdravništva, za učinkovito organizacijo njihovega kulturnega delovanja ter za njegovo umetniško snovanje in priznane slikarske upodobitve.LETO 2006

Ladislav Lipič
za izjemne zasluge in osebni prispevek pri osamosvajanju Republike Slovenije, razvoj vojaške obrambe države in Slovenske vojske, njene profesionalizacije ter vključevanje Republike Slovenije v evroatlantske povezave, na vojaškem oziroma varnostnem področju

dr. Iztok Podbregar
za izjemne zasluge pri razvoju vojaške obrambe države in Slovenske vojske ter uveljavljanju obveščevalnovarnostnega sistema države na področju preprečevanja nadnacionalnih groženj v Republiki Sloveniji in v okviru mednarodnih varnostnih povezav, na vojaškem oziroma varnostnem področju

Janko Smole
za delo in zasluge v dobro slovenskemu narodu, posebno na finančnem in bančnem področju, ter za prispevek v humanitarnih akcijah in dobrodelnih programih.

prof. dr. Bojan Accetto
za življenjsko delo na področjih slovenske gerontologije, medicinske geriatrije in interdisciplinarne socialne gerontologije.

msgr. dr. Franc Kramberger
za izjemne zasluge za Slovenijo na civilnem, kulturnem in humanitarnem področju ter za 25 let ordinariata mariborske škofije.

prof. dr. Ernest Petrič
za prispevek k začetku demokratizacije v Sloveniji (akcija 25 poslancev) ter za dolgoletno delo in prispevek k razvoju slovenske diplomacije na akademskem in teoretičnem področju mednarodnih odnosov ob njegovi 70-letnici.

dr. Boris Pleskovič
za pionirsko delo na gospodarskem področju osamosvojene Slovenije, pri povezovanju Slovencev po svetu in vključevanju v evroatlantske organizacije.

Kulturno društvo Ivan Trinko
za dolgoletno plodno in pogumno delo ter za ohranitev in razvoj slovenskega jezika in kulture med Slovenci Videmske pokrajine.

Niko Kavčič
za delo in zasluge v dobro slovenskemu narodu in še posebej za pomemben prispevek pri vzpostavljanju temeljnih razmerij v bančništvu ter gospodarske in finančne moči Republike Slovenije

prof. dr. Ljerka Glonar
za življenjsko delo v slovenski transfuzijski medicini, posebej za zasluge pri odkrivanju in preprečevanju hemolitične bolezni novorojenčka

Neža Maurer
za življenjsko delo in ustvarjalni prispevek k slovenski književnosti in kulturi

prof. dr. Mateja Bohinjec
za življenjsko delo v medicini, posebej za zasluge v imunogenetiki in histokompatibilnosti

prof. dr. Miroslav Stiplovšek
za življenjsko delo in pomemben prispevek k znanstveno raziskovalnemu in pedagoškemu delu v novejši slovenski zgodovini

Tone Partljič
za izjemno delo in zasluge pri razvijanju kulture v Republiki Sloveniji

Philippe Busquin
evropskemu komisarju za znanost in raziskave v letih od 1999 do 2004 za zasluge in pomoč pri načrtovanju raziskovalno-razvojne strategije Republike Slovenije in njenem uveljavljanju v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA)

Carol Bellamy
za zasluge in izjemno delo ter osebni prispevek k dobremu sodelovanju med Republiko Slovenijo in Skladom Organizacije združenih narodov za otroke ter pomoč begunskim otrokom v Sloveniji, ko je bila izvršilna direktorica Unicefa

Jón Baldvin Hannibalsson
islandskemu zunanjemu ministru v letih 1988 do 1995 za zasluge pri mednarodnem priznavanju Republike Slovenije na diplomatskem mednarodnem področju

Demetris Christofias
za zasluge pri razvijanju medparlamentarnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper, na diplomatskem mednarodnem področju

Andreas Christou
za zasluge pri razvijanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper, na diplomatskem mednarodnem področju

George Iacovou
za zasluge pri razvijanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper in uspešnem sodelovanju v mednarodnih organizacijah, na diplomatskem mednarodnem področju

Yiorgos Lillikas,
Christodoulos Pashiardis,
Kornelios Korneliou,
Tasos Tzionis,
Sotos Zackheos
Athina Mavronicola
za širjenje in poglabljanje prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper ter za plodno sodelovanje v mednarodnem okolju, na diplomatskem mednarodnem področjuLETO 2005


dr. Franc Pediček
za življenjski prispevek k pedagogiki in demokratizaciji slovenske družbe ter utemeljevanju razumevanja pomena narodne identitete.

dr. Pavel Apovnik
ob 70. obletnici za življenjsko delo na področju pravnih znanosti in pravnega varstva pravic koroških Slovencev.

Valentin Oman
ob 70. obletnici za življenjsko delo v likovni umetnosti in prizadevanja za enakopravnost slovenskega jezika na Koroškem.

prof. dr. Tomo Korošec
za izjemen prispevek k prizadevanju za slovenski učni in znanstveni jezik ter pionirsko delo pri razvoju slovenskega vojaškega izrazoslovja in študija obramboslovja.

Veno Taufer
za izjemen prispevek v slovenski poeziji in prevodni literaturi, uveljavljanju slovenske kulture v svetu ter za zasluge pri utrjevanju demokracije v naši družbi

Dušan Lajovic
ob 80- letnici za zasluge pri povezovanju in ohranjanju slovenske skupnosti v Avstraliji in Novi Zelandiji, pri osamosvojitvi Republike Slovenije, mednarodnem priznanju ter gospodarskih povezavah Slovenije s svetom na diplomatskem mednarodnem področju

Eduardo Serra Rexach
za izjemne zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za mednarodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v evroatlantske povezave, na diplomatskem mednarodnem področju

Jordi Pujol i Soley
za izjemne zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za mednarodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v evroatlantske povezave, na diplomatskem mednarodnem področju

Slovenska kulturna akcija
za ohranjanje slovenske kulturne in narodne identitete, povezovanje slovenskih izseljenskih kulturnikov po svetu in v Argentini ter za zvestobo vrednotam slovenstva v prelomnem času preteklega stoletja

prof. dr. Janez Strnad
za življenjsko delo v naravoslovju, posebno za prispevek pri širjenju znanstvene kulture in razumevanja znanosti

Jane Kavčič
Vojko Duletič
Boštjan Hladnik
Jože Pogačnik
Matjaž Klopčič
za življenjsko delo na področju filmskega ustvarjanja

revija Ciciban
ob 60. obletnici izhajanja za uspešno delo pri vzgoji in izobraževanju otrok

Ondina Otta Klasinc
za življenjsko delo, vrhunske operne dosežke in prispevek k slovenski kulturi

Mira Sardoč
za zasluge pri več kot petdesetletnem sooblikovanju podobe slovenskega gledališča in umetniško ustvarjanje med zamejci v Furlaniji – Julijski krajini

prof. Klavdij Zornik
za življenjsko delo na področju kulture in prispevek k modernizmu v slovenskem slikarstvu

Rapa Šuklje
za življenjsko delo v kulturno-literarni publicistiki in prevajalstvu

akad. prof. dr. Ivan Gams
za zasluge in izjemno delo na področju naravoslovnih znanosti, posebej krasoslovja in speleologije

akad. prof. dr. Stanko Grafenauer
za zasluge in izjemno delo na področju naravoslovnih znanosti, posebej petrologije in mineralogije

akad. prof. dr. Mario Pleničar
za zasluge in izjemno delo na področju geologije, zlasti paleontologije

Sergij Pahor
za zasluge, pomembne za ohranitev in razvoj slovenske narodne skupnosti v ItalijiLETO 2004

Prof. dr. Miroslav Zei
za življenjsko delo in prispevek k slovenski biološki znanosti in njenemu mednarodnemu ugledu

Žarko Petan
za življenjski opus, dolgoletno delo v slovenski kulturi in prispevek k njenemu mednarodnemu ugledu

Akad. prof. dr. Janez Orešnik
za dolgoletno pedagoško, znanstveno - raziskovalno delo in zasluge pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije

Akad. Lojze Lebič
za življenjsko delo in zasluge v slovenski glasbeni kulturi ter pri njenem mednarodnem uveljavljanju

Rudi Omota
kot pionirju slovenskega zvočnega filma za življenjsko delo in prispevek k slovenski kulturi

Prof. dr. Zora Janžekovič, dr. med.
za življenjsko delo v medicini, poseben prispevek k razvoju sodobne metode zdravljenja opeklin in mednarodnemu uveljavljanju slovenske medicinske znanosti

Dr. Darinka Soban
za zasluge v medicini, prispevek k slovenskemu naravoslovju in kulturi ter mednarodnemu uveljavljanju Republike Slovenije

Dr. Vladimir Kos
za književni opus, prispevek k slovenski kulturi in jeziku v svetu ter človekoljubna dejanja

Herman Zupan
ob 80-letnici kot častnemu konzulu Republike Slovenije za zaslužno delo in delovanje v dobro Republiki Sloveniji in Slovencem v Argentini, njihovemu povezovanju in ohranjanju stikov z matično domovino ter razvoju slovensko-argentinskega sodelovanja

Domenico Maselli
za delovanje v dobro Slovencem v Italiji, še posebej pri zakonskem urejanju manjšinskih pravic, na diplomatskem mednarodnem področju

James L. Oberstar
za zasluge in dejanja v dobro Republiki Sloveniji, njenem mednarodnem uveljavljanju in vključevanju ter krepitvi slovensko-ameriškega prijateljstva, na diplomatskem mednarodnem področju

Tom Harkin
za zasluge in dejanja v dobro Republiki Sloveniji, njenem mednarodnem uveljavljanju in vključevanju ter krepitvi slovensko-ameriškega prijateljstva, na diplomatskem mednarodnem področju

George Voinovich
za zasluge in dejanja v dobro Republiki Sloveniji, njenem mednarodnem uveljavljanju in vključevanju ter krepitvi slovensko-ameriškega prijateljstva, na diplomatskem mednarodnem področju

Jože Slobodnik
za zasluge pri uveljavljanju in prepoznavanju Republike Slovenije ter krepitvi slovensko-kanadskih odnosov, na diplomatskem mednarodnem področju

Janez Marenčič
za življenjsko delo na področju fotografije in prispevek k slovenski kulturi in njenem mednarodnem ugledu


Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani