arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
Predsednik dr. Janez Drnovšek je v starodavnem mestu Tiwanaku prisostvoval inavguraciji novega Bolivijskega predsednika Eva Moralesa Aime (Tiwanaku, bolivija, 21.01.2006
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Vsak po 200 tolarjev, dva po 50 milijonov

Ljubljana, 05/16/2003  |  pojasnilo in popravek


V komentarju (Mladina, 12.05.2003) z gornjim naslovom je vaš kolumnist dr. Bernard Nežmah med drugim pisal o predlogu rebalansa proračuna, na podlagi katerega bi Uradu predsednika republike dodelili dodatnih 100 milijonov SIT. Avtor svoje ugotovitve podaja na podlagi pomanjkljivih dejstev, ki izkrivljajo objektivno sliko o razlogih za povečanje proračunskih sredstev za delovanje Urada.

Urad zato opozarja na naslednja dejstva. Novi zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike, ki je bil v Uradnem listu objavljen 14. 2. 2003, je prinesel nekaj novosti. Po novi zakonski ureditvi in na podlagi sklepa Vlade z dne 10.4. 2003, urad po novem upravlja s tretjino vladne stavbe, kar pomeni, da mora sam pokrivati vse materialne stroške za funkcioniranje dela vladne zgradbe na Erjavčevi 17 in Prešernovi 8. Proračunska sredstva za investicije ter vzdrževanje objektov in naprav tretjine vladne stavbe, niso bila načrtovana v proračunu urada. Ti stroški in novosti s kritjem stroškov za protokolarne aktivnosti urada, so glavni razlogi za povečanje proračunskih sredstev za delovanje urada v višini 40 milijonov SIT.

Zakon je tudi določil pogoje za delovanje pisarne bivšega predsednika republike. Glede na zakonsko obveznost je Vlada v rebalansu za delovanje urada nekdanjega predsednika namenila 60 milijonov tolarjev, saj za delovanje pisarne v proračunu za leto 2003 ni bilo posebej zagotovljenih sredstev.

Nove obremenitve proračuna urada predsednika so nastale tudi s financiranjem protokolarnih aktivnosti predsednika. 30. oktobra 2002 je Vlada RS sprejela sklep, da Protokol RS v prihodnje ne bo več financiral protokolarnih aktivnosti posameznih državnih organov, med drugim tudi urad predsednika. Sredstva državnega protokola za kritje stroškov protokolarnih aktivnosti urada, so tako zmanjšana že v letošnjem letu in stroške teh aktivnosti krije urad. Zaradi vsega naštetega mora UPR še toliko bolj racionalno načrtovati svoja sredstva, če želi zagotoviti potreben obseg z ustavo, zakoni in ustaljeno prakso določenih aktivnosti Predsednika Republike. Za ponazoritev naj navedemo, da je bilo v lanskem letu v državnem Protokolu predvidenih in realiziranih 130 mio SIT za protokolarne obveznosti Predsednika Republike, v letošnjem letu pa le še 60 mio SIT.

Avtor je v svojem komentarju navedel tudi izjavo dr. Janeza Drnovška, ki je kot predsedniški kandidat dejal: »Mislim, da ima urad PR države kar dovolj velik budžet, zdaj ima menda celo več ljudi kot urad predsednika vlade....«

Napovedi o drugačni organiziranosti urada, ki so šle v smeri krčenja števila funkcionarjev, so se uresničile. Na mesto funkcionarja so bili imenovani trije predsednikovi svetovalci, medtem ko sta generalni sekretar in njegova namestnica funkcionarja po zakonu.

V uradu, kjer je trenutno zaposlenih 39 ljudi, je torej 5 funkcionarjev. V lanskem letu je v uradu nekdanjega predsednika delalo 11 svetovalcev nivoja funkcionarjev, v njem pa je bilo zaposlenih 44 ljudi.

To so dejstva in okoliščine, ki jih je potrebno upoštevati za objektivnejše vrednotenje uporabe proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje urada.

Odnosi z javnostmi
Urad predsednika republike
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani