arhivska stran
www.up-rs.siGrb republike SlovenijePredsednik republike Slovenije
Predsednik
Ustava in zakoni
Novice
Foto-video album
Odlikovanja
Urad predsednika
60-letnica Organizacije za prehrano in kmetijstvo - FAO (Rim, 15.10.2005)
Novice
domov domov  |   natisni natisni  |   english flag english
  Najdi

Pismo predsedniku vlade o onesnaženosti okolja v Zasavju

Ljubljana, 01/05/2007  |  sporočilo za javnost


Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes predsedniku vlade Janezu Janši ter ministru za okolje in prostor Janezu Podobniku poslal pismo, v katerem se zavzema za poglobljeno in celovito proučitev navedb prebivalcev Zasavja in EKO KROG-a v zvezi z okoljskimi učinki Lafarge Cementarne d. d. v Trbovljah. Pismo v nadaljevanju objavljamo v celoti:

"Prebivalci Zasavja in EKO KROG - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo iz Zagorja ob Savi so me v zadnjem času večkrat opozorili na posledice izpustov onesnažil v zrak iz cementarne Lafarge Cement, d. d. Trbovlje. Prebivalci Zasavja so precej vznemirjeni in izražajo zaskrbljenost zaradi negativnih posledic dolgoletnega onesnaževanja za trajnostni razvoj v Zasavju. Prebivalce skrbijo življenjski pogoji sedanjih in bodočih generacij. Pričakujejo, da bo v bližnji prihodnosti vendarle vzpostavljen sistematičen monitoring vseh onesnažil prisotnih v okolju na vseh segmentih (zrak, tla, rastline, živali, vodni viri, ljudje) in izdelan predlog konkretnih ukrepov za sanacijo onesnaževalnikov.

Podrobneje sem se seznanil s stališči EKO KROG-a, ki se v duhu Aarhuške konvencije zavzema za prekinitev različnih oblik nedovoljenega onesnaževanja in predlaga uvedbo oziroma javnost rezultatov trajnega monitoringa izpustov onesnažil v Lafarge Cementarni in objavo ugotovitev inšpekcijskega nadzora opravljanja meritev. EKO KROG si prizadeva za uvedbo (in javnost ugotovitev) uradnega nadzora za zagotovitev izvajanja okoljevarstvenega soglasja, ki zahteva uporabo črnega premoga kot proizvodnega energenta v Lafarge Cementu.

Pozdravljam ustanovitev Delovne skupine za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju pri Ministrstvu za okolje in prostor. Prepričan sem, da bi s stalnim strokovnim dialogom in sodelovanjem med zainteresiranimi partnerji pri iskanju rešitev na osnovi primerljivih javnih evidenc emisij škodljivih snovi v Zasavju lahko pomembno prispevali k ugotovitvi dejanskega stanja in prekinili nedovoljena onesnaževanja.

Spoštovani gospod predsednik vlade,

prosim Vas, da se osebno zavzamete za poglobljeno in celovito proučitev navedb v zvezi z okoljskimi učinki Lafarge Cementarne d. d. v Trbovljah, da bi na ta način lahko čimprej poiskali kompromis med življenjskimi interesi ljudi, naravnim ravnovesjem in razvojnimi potrebami Zasavja."
Zadnje novice

ponedeljek, 29.10.2007
Odstop proračunskih sredstev

Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: 01 / 478 12 22
fax: 01 / 478 13 57

E-pošta   gp.uprs@up-rs.si
© 2005 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani