grb Urad predsednika Republike Slovenije

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

LETO 2006

Občina Vrhnika
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike SlovenijeLETO 2005

VII. korpus Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije
ob 60. obletnici zmage nad nacizmom in fašizmom ter osvoboditve Ljubljane za izjemne zasluge in izkazano junaštvo pri uveljavljanju in obrambi nacionalnega in etničnega ozemlja Slovencev

Skupnost partizanskih učiteljev Primorske
za zasluge pri ohranjanju zgodovinskih vrednot partizanskega učiteljstva na Primorskem in prispevek k suverenosti Republike SlovenijeLETO 2004

Slovenska matica
ob 140. obletnici delovanja za izjemen delež pri širjenju knjige in kulturnem znanstvenem poslanstvu med Slovenci

Slovenska narodna podporna jednota
za zasluge pri ohranjanju narodne zavesti in združevanju Slovencev v Združenih državah Amerike ter mednarodnem prepoznavanju in uveljavljanju Republike Slovenije

Kranjska slovenska katoliška jednota
za zasluge pri ohranjanju narodne zavesti in združevanju Slovencev v Združenih državah Amerike ter mednarodnem prepoznavanju in uveljavljanju Republike Slovenije

Slovensko stalno gledališče v Trstu
za stoletni prispevek slovenski gledališki umetnosti, kulturi in jeziku ter ohranjanju slovenstva med Slovenci v Italiji

Ivan Grobelnik
za pogumno dejanje s soborci pri osvoboditvi zaprtih iz Starega piskra in zasluge v boju proti nacifašizmu

Dr. Jože Bernik
ob 80-letnici za zasluge v dobro slovenstva in Slovencem, pri osamosvojitvi in mednarodnem priznanju ter razvoju demokracije v Republiki SlovenijiLETO 2003

Milan Kučan
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije ter za vsa dejanja v dobro slovenske države

Rudolf Schuster
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko

Akad. prof. Janez Bernik
za izjemne zasluge pri uveljavljanju moderne likovne umetnosti doma in v svetu

Irena Grafenauer
za vrhunske dosežke na področju glasbene umetnosti in za osebni prispevek k mednarodnemu uveljavljanju Republike Slovenije

Akad. Drago Jančar
za izjemno ustvarjalno delo ter obogatitev slovenske in svetovne književnosti ter uveljavljanje slovenskega ugleda v svetu