grb Urad predsednika Republike Slovenije

Medalja za zasluge

LETO 2007

Gerard Drese
za osebni prispevek in podporo Sloveniji v osamosvojitveni vojni.LETO 2006

Gustavo Buratti
za zasluge pri zagotavljanju posebnih pravic za narodne in jezikovne manjšinske skupnosti v evropskem prostoru

Zveza geodetov Slovenije
za dolgoletno uspešno delovanje in zasluge za razvoj geodetske stroke ob 55-letnici delovanja in 50-letnici izdajanja strokovnega glasila Geodetski vestnik.

Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine
za prizadevno delovanje pri razvijanju strokovnih rešitev v poslovni znanosti in njihovem prenašanju v prakso, povezovanju gospodarstva in kulture ter uveljavljanju ideje odličnosti na vseh področjih gospodarskega in družbenega življenjaLETO 2005

Ivan Sisinger
za vsestranski prispevek k razvoju in napredku humane prostovoljne gasilske organizacije na celotnem območju Republike SlovenijeLETO 2004

Vlado Pušnik
za zaslužno delovanje v slovenskem čebelarstvu, posebej za zasluge pri gradnji in delovanju Čebelarskega centra Slovenije na Brdu pri Lukovici

Ivan Kukovec
za zasluge pri pospeševanju obrti in organizaciji ter vodenju Območne obrtne zbornice Ormož