grb Urad predsednika Republike Slovenije

Častni znak svobode Republike Slovenije

LETO 2006

Slavko Korenič
Miran Loparec
Stane Leskovšek
in
Bojan Šoper
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije

Branko Brezovnik
Srečko Bukovski
Jožef Košir
Marjan Ferk
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike SlovenijeLETO 2005

Vojko Adamič
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Ivan Golob
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Mihael Petrovič, dr. med.
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Miloš Šonc
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Albin Mikulič
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Boris Mikuš
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Srečko Martinuč
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Zlatko Vehovar
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

dr. Peter Klopčič
ob 80- letnici za zasluge v dobro slovenske skupnosti v Kanadi ter prispevek pri osamosvojitvi in mednarodnem priznanju Republike SlovenijeLETO 2004

Marjan Vrbnjak
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Drago Berden
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Marjan Ferk
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Jožef Grah
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Marjan Korenjak
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Stanislav Mlakar
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Milan Vogrinec
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Franc Kozel
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Štefan Brezočnik
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

2. operativno območje varnostno informativne službe Maribor
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Ljubo Tomažič
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Peter Pungartnik
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Drago Kos
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Marjan Kobale
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Dušan Ferenčak
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Štefan Perš
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike SlovenijeLETO 2003

Delavska godba Trbovlje
za 100 let delovanja, dosežke in zasluge na področju kulture doma in v tujini

Mag. Milenko Rosić
za organizacijsko in razvojno delo v dobro varovancem Zavoda za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava

Pevsko društvo Lira
kot najstarejšemu samostojnemu slovenskemu pevskemu društvu za zasluge na področju slovenskega zborovskega petja in prispevek k slovenski narodni zavednosti

Jože Arzenšek
za dolgoletno in zaslužno delovanje v Društvu psoriatikov Slovenije ter za nesebično pomoč obolelim

Štefan Mauri
za ustvarjalni prispevek in zasluge na področju glasbene kulture ter povezav med zamejstvom in matično domovino

Pokrajinski arhiv Maribor
za 70 let delovanja in za zasluge pri ohranjanju arhivske kulturne dediščine

Rado Jenko
za organizacijske in tehnološke dosežke v slovenski kemijsko-predelovalni industriji

Peter Svetik
za dosežke na geodetskem področju, požrtvovalno delo pri uresničevanju projekta GEOSS in za dejanja kulturno-turističnega pomena

Lojze Motore
za dolgoletno zaslužno delovanje v slovenskem planinstvu