grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Pojasnilo na navedbe v članku Usoda spomenika, objavljenem v tedniku Mladina

Ljubljana, 10/18/2004  |  pojasnilo in popravek

V 42. številki tednika Mladina, dne 18. oktobra 2004, je dr. Spomenka Hribar v premisleku Usoda spomenika navedla, da se je vladna komisija za urejanje vprašanj prikritih grobišč v zvezi z možnostjo govora ob svečani otvoritvi spomenika in spominskega parka v Teharjih pozanimala pri »podrejenih«, ali bi predsednik republike govoril na slovesnosti. Odgovor naj bi bil, da ne. V tej zvezi Urad predsednika republike sporoča, da komisija ni niti na urad niti na predsednika osebno naslovila pobude, da bi predsednik republike spregovoril na spominski svečanosti v Teharjih. Poleg tega predsednik republike ni bil niti vabljen na spominsko slovesnost, čeprav so bili vabljeni drugi najvišji predstavniki države.

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek meni, da je imela otvoritev Spominskega parka Teharje širši družbeni in državni pomen in ne le obeležje zaključka ene od aktivnosti Vlade Republike Slovenije. Zaradi tega je predsednik republike že izrazil predsedniku vlade mag. Antonu Ropu tudi osebno presenečenje, da organizator ni ocenil za primerno, da bi na svečanost povabil predsednika Republike Slovenije, ter prosil za ustrezno pojasnilo. Predsednik republike namreč meni, da je spominski park in spominsko obeležje v Teharjih eden od osrednjih zgodovinskih pomnikov nerazumljivih in človeškemu dostojanstvu nevrednih dejanj v slovenski preteklosti, zato spominsko obeležje enega največjih morišč v Sloveniji pomeni s strani demokratične Republike Slovenije opravičilo žrtvam in njihovim svojcem ter opozorilo prihodnjim rodovom, da nikdar več ne ponovijo takšnih dejanj zoper človekovo življenje in njegovo dostojanstvo.

Odnosi z javnostmi
Urad predsednika republike