grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Predlog za tri kandidate za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice

Ljubljana, 10/30/2007  |  sporočilo za javnost

Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je danes Državnemu zboru posredoval predlog za tri kandidate za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. To so prof. dr. Boštjan M. Zupančič, Milena Šmit in Boštjan Penko.

Ministrstvo za pravosodje je v Uradnem listu RS, št. 5 z dne 19.1.2007, št. 16 z dne 23.2.2007, št. 23 z dne 16.3.2007, št. 36 z dne 20.4.2007, št. 45 z dne 25.5.2007, št. 53 z dne 15.6.2007, št. 60 z dne 6.7.2007, št. 72 z dne 10.8.2007 in št. 83 z dne 1.10.2007 objavilo razpis za tri mesta kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.

Minister za pravosodje dr. Lovro Šturm je predsedniku republike dr. Janezu Drnovšku v skladu z osmim odstavkom 5. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01, 59/02 in 82/04 - odločba US), 9. oktobra 2007 posredoval kandidature prijavljenih treh kandidatov.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč so bile kandidature prof. dr. Boštjana M. Zupančiča, gospe Milene Šmit in gospoda Boštjana Penka 11. oktobra 2007 poslane Vladi Republike Slovenije in Sodnemu svetu Republike Slovenije, da podata mnenje o prijavljenih kandidatih.

Sodni svet Republike Slovenije je na seji 18. oktobra 2007 obravnaval kandidature kandidatov in dal pozitivno mnenje k vsem trem kandidaturam.

Vlada Republike Slovenije je 25. oktobra 2007 sprejela sklep, da so vsi kandidati primerni za opravljanje funkcije sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč, se je predsednik republike dr. Janez Drnovšek odločil, da predlaga: