grb Urad predsednika Republike Slovenije > Tiskovno središče

Pregled porabe sredstev iz proračuna

Ljubljana, 07/27/2006  |  sporočilo za javnost, pojasnilo in popravek

Sredstva iz državnega proračuna, ki so namenjena za opravljanje funkcije predsednika države, so letos realno in nominalno manjša, kot so bila lani.

Za potrebe dejavnosti Urada je bilo s proračunom za leto 2005 namenjenih 771,2 milijona tolarjev, za leto 2006 pa 764,9 milijona tolarjev, od tega naj bi 3,5 milijona tolarjev zagotovil Urad sam.

Od skupno 761,4 milijona tolarjev se v skladu s sprejetim proračunom 437,5 milijona tolarjev namenja za stroške dela, 40,0 milijona tolarjev gre za odlikovanja, za materialne stroške 242,7 milijona tolarjev, za naložbe in investicijsko vzdrževanje pa je bilo predvidenih 41,1 milijona tolarjev.

V okviru teh zneskov je že prišlo do manjših prerazporeditev v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna. Tako trenutno veljavni proračun predstavlja: materialne stroške v višini 277,8 milijona tolarjev, investicije v višini 30,8 milijona tolarjev, odlikovanja v višini 15,3 milijona tolarjev, na plačah pa ni sprememb.

Poraba v prvih šestih mesecih je skupaj znašala 471,5 milijona tolarjev, od tega 227,5 milijona za plače, 6,8 milijona za odlikovanja, 221,9 milijona za materialne stroške, za investicije pa 15,3 milijona tolarjev.

Kot izhaja iz zgornjih podatkov, je Urad v prvi polovici letošnjega leta porabil 61,8 odstotkov vseh sredstev, kar je povezano predvsem s številnimi mednarodnimi aktivnostmi, ki so bile zgoščene v prvi polovici tega leta. V porabo prvih šestih mesecev so med drugim vključeni obiski Bolgarije, Bolivije, Cipra, Izraela, Kitajske, Portugalske, Rusije in Španije.

Podatek o tem, da je Urad zaprosil za dodatnih 200,0 milijona tolarjev drži le deloma. Urad je dejansko v mesecu juniju na Ministrstvo za finance posredoval predlog za povišanje razpoložljivih sredstev, in sicer v skupnem znesku 180,0 milijona tolarjev. Ta dodatna sredstva bi bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov ter nenačrtovanim odhodkom, povezanimi z obnovo varnostnega sistema (skupaj z Vlado RS). V dogovoru z ministrstvom za finance bomo v poletnih mesecih na Uradu skušali najti (dodatne) notranje rezerve ter določene projekte prenesti v prihodnje leto ter se po potrebi ponovno obrnili na resorno ministrstvo.

Ob navedenem velja še poudariti, da dodelitev dodatnih 180,0 milijona tolarjev nikakor ne bi pomenila dodatne obremenitve proračuna (ali celo posledičnega hipotetičnega dviga davkov, kot na to danes namiguje tednik Demokracija), saj gre zgolj za notranjo prerazporeditev znotraj državnega proračuna. Ker se s situacijo, podobno, kot se dogaja na Uradu, pogosto srečujejo tudi drugi proračunski uporabniki, je namreč prav z namenom zagotavljanja dodatnih sredstev v proračunu Republike Slovenije oblikovana t.i. »splošna proračunska rezervacija« v višini 5,3 milijarde tolarjev. Za predlog, da bi se letos del sredstev (znesek 180 milijona tolarjev predstavlja 3,4 odstotka razpoložljivega obsega) iz te postavke dodelil tudi za izvajanje funkcije predsednika Republike Slovenije, smo se na Uradu odločili prvič v času trajanja mandata predsednika republike dr. Janeza Drnovška.

Ob zaključku bi veljalo poudariti, da je bil predsednik republike dr. Janez Drnovšek v preteklih letih mandata, to je od leta 2002, manj aktiven kot v tem letu, in bi bilo zato korektno upoštevati (materialne) stroške celotnega mandata predsednika republike in ne le tisti del obdobja, v katerem je prisotnih več mednarodnih aktivnosti.