Milan Kučan [na prvo stran]

Biografija
Novinarsko središče
Politična misel
Pisarna
Povezave
   

 

Sporočila za javnost
seznam    

Stroški Pisarne bivšega predsednika republike 2003 - 2007
Ljubljana, 17. oktobra 2007

 


Stroški Pisarne bivšega predsednika republike 2003 - 2007
Pisarna bivšega predsednika se v celoti financira iz proračuna.

Leto 2003: 38.946 milijonov tolarjev.
Realizacija 38.746 milijonov tolarjev, od tega za plače 16.099 milijonov tolarjev, za materialne stroške 17.336 milijonov tolarjev in investicijsko vzdrževanje 5.310 milijonov tolarjev.
Opomba: V letu 2003 je pisarna delovala od sredine meseca aprila, hkrati pa so bili stroški nadomestila za bivšega predsednika knjiženi na proračunski postavki Urada predsednika RS.

Leto 2004: 74.996 milijonov tolarjev.
Realizacija 50.104 milijonov tolarjev, od tega za plače 29.471 milijonov tolarjev, za materialne stroške 19.515 milijonov tolarjev ter za investicije in investicijsko vzdrževanje 1.119 milijon tolarjev.

Leto 2005: 66.345 milijonov tolarjev.
Realizacija 49.401 milijonov tolarjev, od tega za plače 32.272 milijonov tolarjev, za materialne stroške 16.350 milijonov tolarjev ter za investicije in investicijsko vzdrževanje 779 tisoč tolarjev.

Leto 2006: 50.753 milijonov tolarjev.
Realizacija 50.212 milijonov tolarjev, od tega za plače 31.915 milijonov tolarjev, za materialne stroške 14.493 milijonov tolarjev ter za investicije in investicijsko vzdrževanje 3.803 milijonov tolarjev.

Leto 2007: 237.928 tisoč € (56.865 milijonov tolarjev), od tega za plače 64.315 tisoč €, za materialne stroške 92.067 tisoč € ter za investicije in investicijsko vzdrževanje 8.347 tisoč €.

 

 

seznam   na vrh