1. ZVEZEK
 
Naslednje poglavje 
Uvod

Teme izbranega poglavja
Predstavitev vsebine
Metamodel EMRIS
Povezovanje organizacijskih sistemov in uvajanje elektronskega poslovanja
Agilni koncepti, pristopi in metodologije
Evaluacija metodologije
Razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov


Naslednje poglavje