Nazaj
Informacijski sistem

Opis
Informacijski sistem opredelimo kot množico medsebojno odvisnih komponent (strojna oprema, programska oprema, ljudje), ki zbirajo, procesirajo, hranijo in porazdeljujejo podatke in s tem podpirajo delovne procese v organizacijskem sistemu..
Pojavlja se v
1. zvezek - Uvod
2. zvezek - Strateško planiranje
3. zvezek - Strukturni razvoj