2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Analiza vlaganj in stroškov: tehnika
METODOLOŠKI OPIS
Za predstavitev vlaganj in stroškov se uporablja predvsem tabelarična oblika, kjer skušamo prikazati vse v predhodnem poglavju naštete poglede. Seveda je potrebno vsako preglednico in iz nje izhajajoče rezultate tudi opisno razložiti, kot je to prikazano v poglavju Primer.


Sorodne teme
Analiza vlaganj in stroškov: definicija
Analiza vlaganj in stroškov: metoda dela
Analiza vlaganj in stroškov: primer

Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje