2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Organiziranost informatike in pregled kadrov
METODOLOŠKI OPIS
Teme izbranega poglavja
Organiziranost informatike in pregled kadrov: definicija
Organiziranost informatike in pregled kadrov: tehnika
Organiziranost informatike in pregled kadrov: metoda dela
Organiziranost informatike in pregled kadrov: primer


Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje