2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Pregled komunikacijske opreme: metoda dela
METODOLOŠKI OPIS
Pregled komunikacijske opreme lahko samostojno opravijo informatiki znotraj OS. Pri tem se oprejo na:
 • navodila in predloge tabel, ki se nahajajo v poglavju Primer,
 • vprašalnik o obstoječem stanju IT in kadrih (Vprašalnik za pridobitev podatkov o obstoječem stanju IT in kadrih),
 • dokumentacijo o IT ter
 • navodila in sugestije izvajalcev projekta izdelave strateškega plana.

  V primeru, da izvajajo pregled komunikacijske opreme izvajalci projekta izdelave strateškega plana, so njihove metode dela podobne metodam za analizo strateških elementov. Podatke o obstoječem stanju IS pridobijo s pomočjo:

 • obstoječih dokumentov ali podatkovnih baz,
 • intervjujev in
 • vprašalnikov.


 • Sorodne teme
  Pregled komunikacijske opreme: definicija
  Pregled komunikacijske opreme: tehnika
  Pregled komunikacijske opreme: primer

  Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje