2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Model uporabe mobilnih aplikacij (2.6)
METODOLOŠKI OPIS
Teme izbranega poglavja
Model uporabe mobilnih aplikacij: definicija
Model uporabe mobilnih aplikacij: tehnika
Model uporabe mobilnih aplikacij: metoda dela
Model uporabe mobilnih aplikacij: primer


Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje