2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Analiza obstoječega stanja IS (3)
METODOLOŠKI OPIS
Pred začetkom razvoja integralnega IS so lahko nekatere funkcije ali posamezni procesi že informacijsko podprti. Zaradi uskladitve s strateškim planom in lažjega določevanja prioritet pri nadaljnjih aktivnostih je potrebno izdelati analizo obstoječega stanja IS.
V analizi je potrebno prikazati:
 • strojno opremo z operacijskimi sistemi in skrbniki,
 • komunikacijsko opremo s protokoli in skrbniki,
 • programsko opremo s komponentami in njihovimi lastniki oziroma uporabniki,
 • predstavitev informacij na internetu ter
 • kadre in organizacijo informatike v OS.


 • Teme izbranega poglavja
  Pregled strojne opreme
  Pregled komunikacijske opreme
  Pregled programske opreme
  Informacije na internetu
  Organiziranost informatike in pregled kadrov
  Analiza vlaganj in stroškov


  Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje