2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Analiza vlaganj in stroškov
METODOLOŠKI OPIS
Teme izbranega poglavja
Analiza vlaganj in stroškov: definicija
Analiza vlaganj in stroškov: tehnika
Analiza vlaganj in stroškov: metoda dela
Analiza vlaganj in stroškov: primer


Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje