2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Povezovanje organizacijskih enot s poslovnimi pravili
METODOLOŠKI OPIS
Kljub temu, da se organizacijske enote, gledano globalno, odzivajo na iste poslovne dogodke ter imajo pri tem podobne informacijske zahteve, pa si običajno ne delijo istega poslovnega jezika ter pristopov za dosego svojih ciljev. Z drugimi besedami, kar se v eni enoti zahteva, je lahko v drugi enoti prepovedano, zato je pomembno vedeti, kakšno je področje njihove veljave. Nekatera pravila so določena za celotni organizacijski sistem (pravila OS), druga pa le za določene organizacijske enote (lokalna pravila). Na primer, v oddelku za računovodstvo velja, da morajo biti vsi zaposleni prisotni na svojem delovnem mestu med 7. in 15. uro, v oddelku za razvoj pa to pravilo ni vzpostavljeno.

Slika 3.23 prikazuje specializacijo poslovnega pravila na lokalno pravilo in pravilo OS ter povezavo s konceptom organizacijskega sistema oziroma organizacijske enote. Preden lahko poslovna pravila postanejo del informacijskega sistema, jih je potrebno preučiti, določiti njihovo področje veljave ter odpraviti konflikte med poslovnimi pravili, ki se nanašajo na isto področje.


Slika 3.23: Specializacija poslovnega pravila ter povezava s konceptoma OE in OS


Tip povezave več proti več med organizacijskimi enotami in poslovnimi pravili je najlažje prikazati v povezovalni matriki, kjer presečišča označimo z znakom X. S tem prikažemo obstoj povezave med poslovnim pravilom in organizacijsko enoto. Če je stolpec pod določenim poslovnim pravilom v celoti izpolnjen z oznakami X pomeni, da to poslovno pravilo velja v vseh OE, torej je to pravilo OS. Tabela 3.9 prikazuje povezovalno matriko med organizacijskimi enotami in poslovnimi pravili. Poslovni pravili 4 in 6 sta pravili OS, ostala pravila so lokalna.


Tabela ‎3.9: Povezovalna matrika med organizacijskimi enotami in poslovnimi praviliTeme izbranega poglavja
Poslovna pravila

Sorodne teme
Organizacijska shema: definicija
Organizacijska shema: tehnika
Organizacijska shema: metoda dela
Organizacijska shema: primer

Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje