2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Predstavitev strateškega planiranja
PROCES IZDELAVE STRATEŠKEGA PLANA
Po EMRIS se razvoj informacijskega sistema prične z izdelavo strateškega plana. To je temeljni dokument, na podlagi katerega se izvajajo vse nadaljnje aktivnosti pri razvoju IS. Strateški plan vsebuje:
  • analizo strateških elementov (poslanstvo, vizijo, cilje, usmeritve, probleme, KDU),
  • pregledni model organizacijskega sistema (organizacijsko shemo, globalni funkcionalni model, globalni podatkovni model, globalni model delovnih procesov, globalni model podatkovnih tokov, model uporabe mobilnih aplikacij in model povezovanja),
  • analizo obstoječega stanja IS,
  • vpliv IT,
  • načrt IT in
  • plan razvoja IS.

    Projekt izdelave strateškega plana traja praviloma od 3 do 6 mesecev, odvisno od velikosti in kompleksnosti organizacijskega sistema. Pri izvedbi projekta je potrebno sodelovanje zunanjih svetovalcev, ki so specialisti na posameznih področjih. Priporočena je uporaba visoko avtomatiziranih računalniško podprtih orodij. Glavno breme pri izvedbi nosijo metodologi, ki prihajajo iz vrst informatikov, praviloma zaposleni zunaj OS. Pri strateškem planiranju sodelujejo še ključni uporabniki in člani vodstvene strukture, ki s svojim znanjem o ciljih, aktivnostih in podatkih v OS nenadomestljivo prispevajo h kakovosti strateškega plana.
  • Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje