2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Metamodel konceptov preglednega modela
METODOLOŠKI OPIS
Entitetni diagram, ki ponazarja koncepte preglednega modela kot entitete z ustreznimi povezavami, se imenuje metamodel preglednega modela. Metamodel in njegove izseke bomo kasneje uporabljali za prikazovanje uporabe tehnik nad koncepti preglednega modela. Slika 3.17 prikazuje metamodel konceptov preglednega modela.


Slika 3.17: Metamodel konceptov preglednega modelaTeme izbranega poglavja
Metamodel konceptov preglednega modela: primer


Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje