2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Pregledni model (2.1-2.7)
METODOLOŠKI OPIS
Pregledni model OS je glavni izdelek strateškega planiranja, ki nam nudi pregledno širino OS in ne le globine, ki je predmet kasnejših projektov razvoja. Sestavljajo ga naslednji izdelki:
 • organizacijska shema,
 • globalni funkcionalni model
 • globalni model podatkovnih tokov,
 • globalni model delovnih procesov,
 • globalni podatkovni model,
 • model uporabe mobilnih aplikacij in
 • model povezovanja.
 • Pri posameznih izdelkih izdelamo tudi povezovalne matrike med koncepti in sicer: med organizacijskimi enotami, lokacijami, funkcijami, odgovornimi osebami, zunanjimi entitetami, delovnimi procesi, entitetami, zunanjimi IS, storitvami in poslovnimi pravili. Pri nekaterih izdelkih pripravimo tudi opis poslovnih pravil v zvezi s strukturo in dinamiko OS.

  Izdelki preglednega modela so sestavljeni iz grafičnega in opisnega dela. Pri opisovanju je praviloma uporabljena naslednja struktura:
  1. definicija,
  2. tehnika,
  3. metoda dela,
  4. primer,
  5. povezovalne matrike konceptov izdelka z drugimi koncepti preglednega modela in
  6. povezovanje konceptov izdelka s poslovnimi pravili.

  Izdelava preglednega modela obsega:

 • izdelavo organizacijske sheme,
 • izdelavo povezovalne matrike med organizacijskimi enotami in lokacijami ter organizacijskimi enotami in poslovnimi pravili,
 • izdelavo globalnega funkcionalnega modela,
 • izdelavo povezovalnih matrik med funkcijami in organizacijskimi enotami, med funkcijami in lokacijami, med funkcijami in odgovornimi osebami ter med funkcijami in poslovnimi pravili,
 • izdelavo globalnega modela podatkovnih tokov,
 • izdelavo povezovalne matrike med zunanjimi entitetami in poslovnimi pravili,
 • izdelavo globalnega modela delovnih procesov,
 • izdelavo povezovalnih matrik med delovnimi procesi in funkcijami, med delovnimi procesi in entitetami ter med delovnimi procesi in poslovnimi pravili,
 • izdelavo globalnega podatkovnega modela,
 • izdelavo povezovalnih matrik med entitetami in funkcijami, med entitetami in organizacijskimi enotami ter med entitetami in lokacijami,
 • izdelavo modela uporabe mobilnih aplikacij,
 • izdelavo modela povezovanja,
 • izdelavo povezovalnih matrik med zunanjimi IS in entitetami ter zunanjimi IS in storitvami.


 • Teme izbranega poglavja
  Metamodel konceptov preglednega modela
  Organizacijska shema
  Globalni funkcionalni model
  Globalni model podatkovnih tokov
  Globalni model delovnih procesov
  Globalni podatkovni model
  Model uporabe mobilnih aplikacij
  Model povezovanja


  Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje