2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Pregled programske opreme: definicija
METODOLOŠKI OPIS
V pregledu programske opreme ob programski opremi naštejemo še odgovorne osebe, ki skrbijo za opremo, uporabnike, tehnologijo, v kateri je izdelana in sistemsko platformo, na kateri se uporablja. Pregled lahko razdelimo po posameznih organizacijskih enotah ali pa ga izdelamo za celoten DO.


Sorodne teme
Pregled programske opreme: tehnika
Pregled programske opreme: metoda dela
Pregled programske opreme: primer

Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje