Prijava kršitve predpisov
Ta spletna stran je namenjena vsem, ki nam želijo na sodoben in učinkovit način posredovati informacijo o domnevni kršitvi določil tistih slovenskih predpisov, ki sodijo v našo pristojnost. Prosimo vas, da v prijavi, ki jo boste oddali, pravilno navedete čim več podatkov iz spodnjega obrazca. Posebej vas prosimo, da navedete tiste podatke, ki so označeni z zvezdico (*). Brez teh podatkov ne moremo uspešno opraviti svojega dela oziroma iskanje teh informacij podaljšuje reševanje postopka.

Prijavo domnevne kršitve lahko podate anonimno (v rubriko Podatki o prijavitelju ne vpišete ničesar), če pa nam boste zaupali svoje osebne podatke, vas bomo na vašo željo (na vprašanje Ali želite odgovor? odgovorite z Da) po končanem postopku pisno obvestili o naših ugotovitvah in morebitnih ukrepih. Pri prijavah v imenu podjetja navedite (če se niste odločili za anonimno prijavo) poleg imena in priimka tudi naziv podjetja. Po določilih drugega odstavka 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) je »inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor«.

OPOZORILO: Če želite prejeti pisni odgovor na svojo prijavo, morate to izraziti pisno v polju "Ostale informacije". Samo ustrezna izbira pri tem vprašanju ni dovolj. Seveda morate v tem primeru napisati tudi naslov (poštni ali elektronski), kamor vam bomo odgovor poslali.


Podatki o kršitelju:
Ime in priimek:*
Naziv podjetja:*
Ulica in hišna številka:*
Mesto:*

Podatki o kršitvi:
Čas(i) storitve kršitve:*
Ulica in hišna številka storitve kršitve:*
Mesto storitve kršitve:*
Vrsta dejavnosti: trgovina obrt
gostinstvo ostalo

Ostale informacije:*Podatki o prijavitelju:
Ime in priimek:
Naziv podjetja:
Ulica in hišna številka:
Mesto:
Telefon:
Elektronski naslov:
Ali želite odgovor: Da Ne


Priponke: