Seznam nevarnih proizvodov
Trajno nameščena svetilka Lombardo LB4142
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Proizvajalec
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?


Izgled svetilke (brez pokrova):Izgled napisnih tablic: