Seznam nevarnih proizvodov
Električna oprema Kabelbox H05VV-F 3G1,5 (3m)
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Proizvajalec
Uvoznik
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?


Izgled podaljška:


Napisne tablice podaljška: