Seznam nevarnih proizvodov
Nahrbtnik s cevko za dihanje AvaLung

Naziv
Tip
Proizvajalec
Uvoznik
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?


izgled izdelka: