Seznam nevarnih proizvodov
Javljalnik dima
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Tip
Proizvajalec
Uvoznik
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?


Proizvod je označen s CE oznako in ima pridobljen Certifikat o skladnosti z EN 14604:2005.

Slika proizvoda: