Seznam nevarnih proizvodov
Svetilka z laserjem, "Lamp and laser Ensemble Compact"
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Tip
Proizvajalec
Uvoznik
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?


Slika embalaže:


Slika svetilke: