Seznam nevarnih proizvodov
Sušilnik za lase Braun
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Tip
Proizvajalec
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?
Kaj lahko stori kupec, ki je kupil izdelek?