Seznam nevarnih proizvodov
Prenosna svetilka za splošno uporabo
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Tip
Proizvajalec
Uvoznik
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?


Izgled svetilke:

Izgled napisne tablice: