Seznam nevarnih proizvodov
Motorna verižna žaga HERKULES 41/41
POZOR! NEVAREN PROIZVOD

Naziv
Proizvajalec
Uvoznik
Poreklo
Zakaj je izdelek ocenjen kot nevaren?
Kateri so bili ukrepi Tržnega inšpektorata RS?


Slika verižne motorne žage:


Slika embalaže:


Slika napisne tablice: